Đà Nẵng công trình trọng điểm được thi công khi có cam kết phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Đà Nẵng yêu cầu các công trình động lực, trọng điểm muốn hoạt động phải có cam kết thực hiện phòng chống Covid-19.
Nút giao thông cầu Trần Thị Lý là công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng.

Nút giao thông cầu Trần Thị Lý là công trình trọng điểm của TP.Đà Nẵng.

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa có hướng dẫn đăng ký hoạt động xây dựng đối với công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố, sau khi TP.Đà Nẵng áp dụng các biện pháp mạnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các công trình động lực, trọng điểm, có tính cấp bách, Sở Xây dựng Đà Nẵng hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ nhiệm vụ được giao, đề xuất UBND các quận, huyện lập danh mục công trình công trình động lực, trọng điểm để được tiếp tục thi công.

Về hồ sơ đề nghị xem xét, các đơn vị căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12-7-2021 điền thông tin theo mẫu kế hoạch phòng, chống Covid-19 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động.

Ngoài ra, các công trình phải thành lập ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại công trình; lập kế hoạch phòng, chống Covid-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại đơn vị.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu lập các bản cam kết thực hiện phòng, chống Covid-19 giữa chủ đầu tư với UBND quận, huyện nơi có công trình xây dựng; giữa người lao động với chủ đầu tư công trình xây dựng; của đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng, thiết bị cho công trình với chủ đầu tư công trình xây dựng; của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn cho người lao động tại công trình xây dựng nếu có; của đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động đến công trình xây dựng với chủ đầu tư nếu có.

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 của đơn vị theo mẫu được hướng dẫn.

UBND quận, huyện chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức kiểm tra hồ sơ và thực tế, quyết định việc cho phép các công trình trọng điểm, động lực và cấp bách của thành phố được thi công, bảo đảm công tác phòng, chống dịch, báo cáo UBND Thành phố.

Tin bài liên quan