Đà Nẵng điều chỉnh Dự án Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Phú Lộc

0:00 / 0:00
0:00
Dự án Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1) được Đà Nẵng trình điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND TP. Đà Nẵng vừa trình HĐND TP. Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1).

Theo đó, Dự án này do HĐND TP. Đà Nẵng cấp quyết định chủ trương đầu tư; UBND TP. Đà Nẵng cấp Quyết định đầu tư; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là chủ đầu tư, kiêm quản lý Dự án.

Đây là Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, từ nguồn vốn ngân sách TP. Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện điều chỉnh từ năm 2015 - 2024. Tổng mức đầu tư đã phê duyệt quyết toán hơn 133 tỷ đồng.

Nội dung điều chỉnh, bổ sung gồm bổ sung nguồn vốn giải tỏa đền bù để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thu hồi đất của ông Lê Hiệp Đồng; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 từ năm 2015 - 2016 thành từ năm 2015 - 2024 để triển khai thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, thực hiện công tác đền bù và quyết toán Dự án.

Tin bài liên quan