Đà Nẵng: Thí điểm thực hiện đồng thời thẩm định dự án và cấp phép xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 1/1/2022 Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ thực hiện quy trình thí điểm thực hiện thủ tục hành chính (2 trong 1) về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng - cấp phép xây dựng.

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa ban hành quy trình thực hiện thí điểm thủ tục hành chính (2 trong 1) về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp phép xây dựng tại Sở Xây dựng, áp dụng đối với công trình xây dựng có nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn ngân sách (trừ công trình hạ tầng kỹ thuật). Trình tự giải quyết thủ tục theo 4 bước. Thời gian thí điểm từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/1/2022.

Bước 1, chủ đầu tư đề nghị thẩm định chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp phép xây dựng nộp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

Bước 2, thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi với thời gian 18 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và đề nghị chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt dự án trong 2 ngày.

Bước 3, thực hiện cấp giấy phép xây dựng trong thời gian 13 ngày.

Bước 4, chủ đầu tư nhận văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và giấy phép xây dựng tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả.

Trong trường hợp chủ đầu tư chỉ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thì thời hạn cũng 18 ngày nhưng không yêu cầu chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt dự án.

Trường hợp chủ đầu tư chỉ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (áp dụng cho dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) thì thời gian xử lý hồ sơ là 13 ngày.

Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện chuyển đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng. Khuyến khích chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố: https://dichvucong.danang.gov.vn.

Tin bài liên quan