Đại hội đồng cổ đông bất thường: Cienco4 (C4G) tăng vốn với chiến lược phát triển mới

Đại hội đồng cổ đông bất thường: Cienco4 (C4G) tăng vốn với chiến lược phát triển mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 03/12/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 (C4G) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021, chiến lược phát triển của C4G giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phần ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh thành phố Vinh.

Đại diện lãnh đạo C4G cho biết, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài có ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty, tuy nhiên C4G đã sớm nhận định tình hình và nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh”, hoàn thành các kế hoạch đề ra. Tiến độ thi công tại các công trường dự án được duy trì ổn định, không bị gián đoạn, công tác thi công xây lắp triển khai đúng tiến độ cam kết.

Theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên, doanh thu hợp nhất quý III năm 2021, doanh thu thuần đạt 460 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần tăng 15% lên 1.495 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt hơn 56,3 tỷ đồng, tăng 4%. Riêng năm 2021 dự báo doanh thu sẽ đạt hơn 3.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 227 tỷ đồng.

Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của C4G là tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông tại thị trường Việt Nam, tiến tới hội nhập và tiệm cận với quốc tế trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với 4 hoạt động trọng tâm bao gồm: Hoạt động đầu tư; Hoạt động thi công xây lắp; Hoạt động quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động đầu tư phát triển bất động sản và các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc.

Tiếp bước các thành quả đã đạt được, thời gian tới CIENCO4 tiếp tục phát triển theo định hướng từng bước trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh; lấy chiến lược xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông làm chủ đạo, phát triển ngành nghề khác một cách hợp lý, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới quản lý sang các lĩnh vực như phát triển bất động sản, du lịch nghĩ dưỡng ...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ C4G lên 1.123,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, xem xét chiến lược phát triển kinh doanh trong trung hạn và cân nhắc các cơ hội đầu tư mới tiềm năng trong giai đoạn 2021 - 2022, Đại hội đã đồng thuận thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng vốn điều lệ của C4G lên 2.247 tỷ đồng, thông qua phương án chào bán cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, Công ty sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng (500 tỷ đồng); thanh toán các khoản nợ vay cá nhân (130 tỷ đồng); thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp vật tư (100 tỷ đồng) và thanh toán vốn lưu động khác (393,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, tại đại hội 100% cổ đông nhất trí, kế hoạch thành lập Công ty TNHH MTV BOT tuyến tránh thành phố Vinh do Cienco4 sở hữu 100% vốn điều lệ. Theo đó, Công ty mới có vốn điều lệ 220 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

Tin bài liên quan