Đại hội đồng cổ đông TV2: Chia cổ tức 110%, dự kiến chuyển sàn HOSE trong 2018

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2) diễn ra sáng nay (28/2/2018) xuất hiện nội dung tờ trình mới về kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE, thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2018. Tuy nhiên, Ban Chủ tọa cho biết, nội dung này sẽ không biểu quyết tại ĐHCĐ lần này, mà chỉ là thông báo tới cổ đông, phương án chi tiết sẽ được xin ý kiến cổ đông tại ĐHCĐ bất thường.

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận 2017, TV2 sẽ trích lập các quỹ 40%, bao gồm quỹ khen thưởng phúc lợi 10% (tương ứng 21,4 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển 30% (64,3 tỷ đồng) và quỹ thưởng ban điều hành 0,2%.

Đồng thời, TV2 cũng thực hiện chia cổ tức 110% vốn điều lệ (vốn điều lệ gần 59 tỷ đồng), trong đó 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ công ty dự kiến tăng lên khoảng 117 tỷ đồng, ngấp nghé đạt chuẩn niêm yết trên HOSE về chỉ tiêu vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông TV2: Chia cổ tức 110%, dự kiến chuyển sàn HOSE trong 2018 ảnh 1

Tại đại hội, nhiều cổ đông đề xuất chia hết cổ tức bằng cổ phiếu, vừa có lợi cho cổ đông, vừa đạt được tiêu chuẩn về vốn khi chuyển sàn mà không cần thêm một ĐHCĐ bất thường.

Trên thị trường, giá cổ phiếu TV2 hiện khoảng 194.000 đồng/cp, thường xuyên nằm trong Top các cổ phiếu có thị giá cao và EPS cao của HNX, do vậy, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu rất được cổ đông bên ngoài mong đợi. Bởi lẽ, số lượng cổ phiếu của TV2 chỉ gần 6 triệu cổ phiếu, chưa kể cổ đông lớn là EVN đang sở hữu tới 51,32% vốn, nên lượng cổ phiếu ngoài thị trường càng ít hơn.

Đại diện cổ đông lớn EVN phát biểu tại đại hội cho biết, Tập đoàn đã được Chính phủ và Thủ tướng quyết định lựa chọn TV1 và TV2 là 2 ngành kinh doanh chính của Tập đoàn. Theo quyết định mới của Thủ tưởng về tái cấu trúc tập đoàn, thì EVN vẫn nắm chi phối tại TV2 trong thời gian tới.

Cá nhân vị đại diện cũng ủng hộ và cho rằng, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cũng là giải pháp, nhưng cần lưu ý rằng, với hoạt động chính của TV2 là cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng điện thì cần cân nhắc mức vốn tăng lên bao nhiêu để đạt được hiệu quả trong hoạt động. Việc thiếu 1 - 2 tỷ đồng không phải là vấn đề, việc tăng vốn của TV2 sẽ không dừng ở con số 120 tỷ đồng chỉ để đáp ứng điều kiện chuyển sàn. Do vậy, việc tăng vốn cần cân nhắc kỹ lưỡng để tương xứng với vị thế doanh nghiệp và có tính chất dài hơi hơn.

Ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TV2 cũng cho biết, thủ tục chuyển sàn không khó và Công ty đang thực hiện. Công ty sẽ thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2018.

Năm 2018, TV2 đặt kế hoạch doanh thu 1.877 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270 tỷ đồng và sau thuế 216 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến năm 2018 tối thiểu 25%.

Trong năm 2018, TV2 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cốt lõi gồm cung cấp dịch vụ tư vấn, sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Đối với hoạt động đầu tư, TV2 sẽ khởi công xây dựng trong quý I dự án điện mặt trời Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - giai đoạn 1, công suất khoảng 5 MWp, tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Suất đầu tư 26 tỷ đồng/MW, lãi vay trong thời gian xây dựng được tính toán là 7,5%, giá bán dự kiến 9,35 cent, thì NPV khoảng 8,56 tỷ đồng, P/C là 1,14.

Ngoài ra, tập trung dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3-1, công suất 50MWp, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng và TV2 chỉ góp vốn 25% trong dự án này.

Theo TV2, điện lượng là 78 triệu MWh, lãi suất vay khoảng 8%, với giá bán điện tính toán là 9,35 cent thì có hiệu quả NPV là 137 tỷ đồng, B/C 1.13 (B/C chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ doanh thu và chi phí trong vòng đời dự á – PV).

TV2 cũng sẽ thực hiện dự án nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1, công suất 24 MWp, tổng giá trị đầu tư hoảng 817 tỷ đồng; dự án thủy điện Thác bà 2 (theo kế hoạch trong năm 2017 nhưng do thủ tục kéo dài hơn dự kiến), công suất 14,1 MW và tổng mức đầu tư 509 tỷ đồng,

TV2 tính toán với suất chiết khấu 10% thì NPV khoảng 162 tỷ đồng, B/C khoảng 1,4. Ngoài ra, năm nay, TV2 cũng sẽ tiến hành xây dựng dự án tòa nhà văn phòng tại địa chỉ công ty hiện nay.

Tin bài liên quan