Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đại Thiên Lộc (DTL) dự kiến phát hành hơn 30 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) vừa thông qua phương án phát hành hơn 30,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 50%, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 303 tỷ đồng. 

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017. Công ty dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10/2018. Sau phát hành, Đại Thiên Lộc sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 614 tỷ đồng hiện nay lên hơn 917 tỷ đồng.

Năm 2018, Đại Thiên Lộc đặt mục tiêu đạt 3.800 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế ước đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng 4%. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2018, DTL đạt 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chỉ bằng 51% lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm 2017. Mức lãi này đã nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đến 30/6/2018 lên gần 396 tỷ đồng.

Tin bài liên quan