Ảnh Shutterstock.

Ảnh Shutterstock.

Đào tạo hành nghề chứng khoán, VASB sẵn sàng kết nối thực thi

(ĐTCK) Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) cho biết, VASB sẵn sàng đảm trách việc tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán khi được trao quyền. 

Tại Ðề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới đây, đã giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) phối hợp với các hội nghề nghiệp ban hành các bộ quy chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, kiểm tra, giám sát việc thực thi các bộ quy chuẩn nhằm nâng cao chất lượng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường... Bộ quy tắc đạo đức hành nghề chứng khoán được ban hành từ nhiều năm qua đã không được thực thi rõ nét trên thực tế. VASB có giải pháp nào khắc phục tình trạng này?

Chúng tôi đang tiến hành các bước sửa đổi bộ quy tắc này theo hướng tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng thời bám sát thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam để đảm bảo tính khả thi và được áp dụng rõ nét trên thực tế. Dự kiến, bộ quy tắc mới sẽ được ban hành trong năm nay.

Ông Nguyễn Thanh Kỳ 

Khi bộ quy tắc mới đi vào thực tế, bên cạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đạo đức hành nghề chứng khoán, còn là định hình các nguyên tắc về hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức cho các thành viên, qua đó góp phần nâng cao tính tuân thủ, chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Hoạt động đào tạo như ông vừa nêu có hướng tới VASB đảm trách nhiệm vụ mới khi UBCK từng bước chuyển giao hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho các hội nghề nghiệp như định hướng tại Ðề án?

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề chứng khoán đang được sửa đổi theo hướng tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, trong đó có các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức cho các hội viên của VASB. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẵn sàng đảm trách việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề cho các nhân sự tham gia tác nghiệp trên thị trường.

Thực ra, những năm qua, chúng tôi đã kiến nghị cơ quan quản lý dần chuyển giao hoạt động đào tạo gắn với thi, cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán sang cho VASB đảm trách như thông lệ quốc tế, nhưng chưa được chấp thuận.

Nay với định hướng tại Ðề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, chúng tôi hy vọng hoạt động đào tạo gắn với thi, cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ sớm được chuyển giao. 

Nhưng liệu VASB có đủ năng lực để đảm đương được nhiệm vụ đó?

Thời gian qua, hoạt động đào tạo được VASB triển khai khá đều đặn. Chẳng hạn, để trang bị những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán phái sinh, VASB đã tổ chức lớp học hướng dẫn cơ bản về nghiệp vụ môi giới, đầu tư và thị trường phái sinh cho các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư. VASB cũng đã tổ chức buổi đào tạo chuyên đề về nghiệp vụ M&A, với sự tham dự của các chuyên gia trong nước và quốc tế…

Hiện tại, VASB đã hình thành nhiều câu lạc bộ nghề nghiệp có tính chuyên sâu, cùng với đó là đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản cả ở trong và ngoài nước đang làm việc tại các công ty chứng khoán thành viên.

Từ mối quan hệ với các hội viên, chúng tôi có thể kết nối với các chuyên gia, các tổ chức và định chế tài chính quốc tế nhằm xây dựng giáo trình, cũng như phương thức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo thông lệ quốc tế, đảm bảo khách quan, chất lượng.

Liên quan đến hướng nâng cao vai trò của các hiệp hội trong phát triển thị trường chứng khoán, tại Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, Thủ tướng Chính phủ giao UBCK chủ trì phối hợp với VASB triển khai 3 việc:

Thứ nhất là rà soát, xây dựng các chương trình đào tạo người hành nghề chứng khoán theo hướng hài hòa với các chuẩn mực chung của ASEAN; xây dựng và triển khai chương trình cập nhật kiến thức thường xuyên đối với người hành nghề chứng khoán; tăng cường quản lý, giám sát đối với người hành nghề chứng khoán.

Thứ hai là tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, đào tạo chuyên môn và pháp luật về thị trường chứng khoán cho công chúng.

Thứ ba là xây dựng kế hoạch, từng bước chuyển giao hoạt động thi, cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho các hội nghề nghiệp trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về năng lực của hội nghề nghiệp.

Tin bài liên quan