Đặt mục tiêu 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2030

Đặt mục tiêu 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2030

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng 28/10 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn quốc tế về Định hướng chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện BHXH Việt Nam giới thiệu qua về định hướng chiến lược phát triển BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là nội dung có trong Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” mà BHXH Việt Nam đang xây dựng.

Chiến lược phát triển này nhằm cụ thể hoá những nội dung cần sửa đổi bổ sung về chính sách pháp luật và việc tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT với một lộ trình cùng các điều kiện tổ chức thực hiện cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của đất nước.

Theo dự thảo Đề án, việc phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu chung nhằm thực hiện tốt các chính sách, chế độ BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế hướng tới bao phủ toàn dân. Phát triển ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả dựa trên quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn hướng đến 12 mục tiêu cụ thể khác.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, sau hơn 26 năm phát triển, BHXH Việt Nam ngày càng được cộng đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới ghi nhận và đánh giá một cách tích cực về những thành công và phát triển so với các hệ thống an sinh xã hội tại các quốc gia có GDP và trình độ phát triển tương đồng.

Trong đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về hộ gia đình và hệ thống giám định thanh toán BHYT tập trung kết nối với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh; giao dịch theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ do BHXH Việt nam cung cấp trên các nền tảng mới và truyền thống tương đối cao; quỹ BHXH trở thành quỹ an sinh xã hội lớn nhất, được quản lý thống nhất, an toàn và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của kinh tế đất nước, mô hình quản lý và thực hiện chính sách BHXH thống nhất toàn quốc đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khu vực và thế giới;…

Đặc biệt, Việt Nam cũng đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những nỗ lực và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 thông qua các chính sách cụ thể, kịp thời.

Trong khuôn khổ hội thảo, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Tin bài liên quan