Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam chủ trì kỳ họp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bảo hiểm xã hội trong 3 tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chiều ngày 8/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp kỳ họp lần thứ III/2021 với sự chủ trì cuẩ Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tại cuộc họp, thông qua quá trình trao đổi, thảo luận, các thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đánh giá, từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, đặc biệt là đời sống của người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng BHXH Việt Nam vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, có nhiều lĩnh vực được đẩy mạnh như công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, thanh tra điện tử, quyết toán tập trung, liên thông các phần mềm để phục vụ người dân tốt hơn trong dịch bệnh. Công tác thu, phát triển người tham gia, chi trả các chế độ cho người tham gia được bảo đảm kịp thời. Công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng đa dạng, linh hoạt. Công tác đầu tư quỹ tiếp tục được bảo đảm an toàn, hiệu quả theo quy định.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19 vẫn rất nặng nề, BHXH Việt Nam cần có những đánh giá tổng thể, chi tiết về những tác động của đại dịch Covid-19 tới dự toán thu, chi, thực hiện nhiệm vụ của Ngành để có những giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp.

Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH Việt Nam bám sát các định hướng, chỉ đạo của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH để có các giải pháp kịp thời, đa dạng, linh hoạt, tiếp cận rộng rãi tới mọi tầng lớp người dân. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để các dịch vụ của Ngành ngày càng gần gũi, tạo thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Về kết quả công tác của Hội đồng quản lý trong quý III/2021, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Cường đề cao hàng loạt những chính sách hỗ trợ đang được triển khai từ đầu năm 2021 đến nay cho thấy sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Hội đồng quản lý trong việc phát huy vai trò của chính sách BHXH, BHTN, BHYT phục vụ người tham gia, góp phần khẳng ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt và khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia của các chính sách này.

Hoạt động kiểm tra, giám sát do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên ít được tổ chức. Ông Cường nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2021, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam xác định tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương.

Các thành viên Hội đồng cũng thống nhất cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam để chuẩn bị cho việc đề nghị Chính phủ xây dựng một Nghị định quy định về hoạt động Hội đồng quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, nội dung công tác.

Thời gian tới, ông Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam yêu cầu, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2021 và kế hoạch của Hội đồng quản lý đã ban hành.

Tin bài liên quan