Đất Xanh Services (DXS): 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 653,6 tỷ đồng, tăng 98%

Đất Xanh Services (DXS): 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 653,6 tỷ đồng, tăng 98%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán DXS - sàn HNX) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021.

Cụ thể, trong quý II/2021 vừa qua, doanh thu thuần của DXS đạt 1.087,1 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng tăng 197% lên 376,8 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp tăng 93% lên 710 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ chủ yếu do lãi tiền gửi. Bên cạnh đó, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đồng loạt 33%, 106% và 101%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II/2021 của DXS đạt gần 197 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Nguyên nhân DXS đưa ra là do tình hình triển khai bán hàng tại các công ty trong hệ thống đều tăng trưởng, chủ yếu từ các dự án đã ký hợp đồng trước đó và nhiều dự án của các hợp đồng mới phát sinh.

Tính chung nửa đầu năm 2021, DXS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.127,8 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 653,6 tỷ đồng, tăng 98%.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 7.600 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.483 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty mới thực hiện được 28% chỉ tiêu doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Đất Xanh Services đạt 14.478,4 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 105% lên 2.352,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 18% lên 8.762,9 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 19% lên 2.023,3 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả cũng tăng 32% lên 6.948 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 65% lên gần 1.040 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 10/8, cổ phiếu DXS giảm 1,4% xuống 28.800 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 205.600 đơn vị.

Tin bài liên quan