Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và thoái vốn công ty con

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục là nguồn thu chính của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) trong 6 tháng đầu năm 2022.
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và thoái vốn công ty con

Trong quý II/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 948,13 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 126,84 tỷ đồng, tăng 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 35,9% lên 47,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 26% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 93,4 tỷ đồng lên 453 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 40,1%, tương ứng giảm 133,7 tỷ đồng về 199,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 18,4%, tương ứng giảm 72,57 tỷ đồng về 320,98 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25%, tương ứng giảm 41,79 tỷ đồng về 125,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lãi 6,93 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 200,83 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi đóng góp không đáng kể, lợi nhuận Công ty chủ yếu đến từ doanh thu tài chính.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 1.659,9 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 812,07 tỷ đồng, tăng 604,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận lỗ 215,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 303,78 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ có lãi nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng 113,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 593,93 tỷ đồng lên 1.115,53 tỷ đồng.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và thoái vốn công ty con ảnh 1

Cơ cấu doanh thu tài chính của cII trong 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty thuyết minh trong 6 tháng đầu năm bất ngờ ghi nhận lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và thoái vốn Công ty con là 794,3 tỷ đồng so với cùng kỳ 87,5 tỷ đồng (tăng 706,8 tỷ đồng).

Như vậy, nếu loại bỏ đi lợi nhuận đột biến này, lợi nhuận sau thuế có khả năng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 756,8 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 720,6 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 95,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giảm 2,2% so với đầu năm về 30.192,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 8.845,6 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 6.601,4 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng tài sản; tồn kho đạt 4.051,1 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.981,2 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đáng chú ý, trong kỳ các khoản phải thu dài hạn tăng 45,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.067,2 tỷ đồng lên 6.601,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 16,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.910 tỷ đồng về 14.284 tỷ đồng, chiếm 47,3% tổng nguồn vốn và chiếm 169% vốn chủ sở hữu.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): 6 tháng đầu năm thoát lỗ nhờ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và thoái vốn công ty con ảnh 2

Lịch trả nợ của CII.

Trong đó, lịch trả nợ vay và trái phiếu trong vòng 1 năm với tổng giá trị lên tới 2.587,7 tỷ đồng và trong năm thứ 2 là 3.272 tỷ đồng. Được biết, tính tới 30/6/2022, Công ty đang sở hữu 1.075,9 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chiếm 3,6% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu CII tăng 400 đồng lên 20.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan