Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) có thể lỗ 204,4 tỷ đồng nếu bán ra toàn bộ 31,8 triệu cổ phiếu quỹ

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) có thể lỗ 204,4 tỷ đồng nếu bán ra toàn bộ 31,8 triệu cổ phiếu quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII - sàn HOSE) thông qua việc triển kế hoạch bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Cụ thể, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM dự kiến bán 31.797.370 cổ phiếu quỹ và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan tới việc bán cổ phiếu quỹ.

Tính tới 31/3/2023, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đang ghi nhận giá trị cổ phiếu quỹ là 737,02 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 31.797.370 cổ phiếu quỹ. Như vậy, giá trị sổ sách đang ghi nhận của cổ phiếu quỹ là 23.179 đồng/cổ phiếu.

Tính tới ngày 25/5, cổ phiếu CII đang giao dịch vùng 16.750 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán toàn bộ cổ phiếu quỹ trên, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ bán thấp hơn 27,7% so với giá đang ghi sổ tại thời điểm 31/3/2023, tương ứng tạm lỗ khoảng 204,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, điểm đáng lưu ý, từ ngày 7/11/2022 đến ngày 25/5/2023, cổ phiếu CII đã giảm 71,1% từ 57.900 đồng/CP về 16.750 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu giảm sâu, thay vì mua vào cổ phiếu quỹ để hỗ trợ tâm lý thị trường, CII lại muốn bán ra thị trường.

Hoạt động cốt lõi ghi nhận lỗ 168,66 tỷ đồng trong quý I/2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 748,05 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34,84 tỷ đồng, giảm 94,9% so với thực hiện trong quý I/2022.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng nhẹ 6,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 16,66 tỷ đồng, lên 275,66 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 76,3%, tương ứng giảm 698,41 tỷ đồng, về 217,29 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 5,3%, tương ứng giảm 19,33 tỷ đồng, về 342,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 15%, tương ứng giảm 17,99 tỷ đồng, về 101,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2023, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận lỗ 168,66 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 222,64 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty thoát lỗ trong quý đầu năm 2023 do doanh thu tài chính. Tuy nhiên, việc doanh thu tài chính suy giảm dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm sâu.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính lao dốc chủ yếu do kỳ này ghi nhận 0,93 tỷ đồng lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính so với cùng kỳ 775,7 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã quay trở lại xu hướng và tiếp tục âm 146,95 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 201,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 571,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 644,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, Công ty tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, xét về dòng tiền kinh doanh chính, năm 2020 ghi nhận âm 1.393,9 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 881,7 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận dương 973 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu CII tăng 100 đồng lên 16.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan