Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) thông báo thay đổi niêm yết cổ phiếu được hoán đổi từ trái phiếu.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu

Theo đó, công ty niêm yết bổ sung 41.426 cổ phiếu để nâng tổng số cổ phiếu niêm yết lên 283,2 triệu cổ phiếu, ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 29/9/2021.

Được biết, đây là cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chuyển đối trái phiếu chuyển đổi của công ty khi trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 1.068,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 56,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 40% về chỉ còn 35,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 45,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 119,9 tỷ đồng lên 382,4 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 25,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 54,2 tỷ đồng lên 269,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 136,3%, tương ứng tăng thêm 13,22 tỷ đồng lên 22,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 47,4%, tương ứng giảm 21,2 tỷ đồng về 23,5 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 64,3 tỷ đồng lên 64,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.032,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 104,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 80,2% và giảm 72,3% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính âm 802,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 903,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 139,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 899,4 tỷ đồng (doanh nghiệp chủ yếu tăng vay nợ dẫn tới dòng tiền tài chính dương). Như vậy, doanh nghiệp đã gia tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính trong kỳ.

Trước đó, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính cũng âm kỷ lục 1.393,9 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng thực hiện huy động dòng tiền vay để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu CII tăng 250 đồng lên 17.350 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan