Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý I/2022, tiếp tục lỗ hoạt động cốt lõi thêm 222,6 tỷ đồng

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý I/2022, tiếp tục lỗ hoạt động cốt lõi thêm 222,6 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, CII ghi nhận doanh thu đạt 711,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 685,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,1% và tăng 1.324,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 55,13 tỷ đồng về 259 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 396,8%, tương ứng tăng thêm 727,6 tỷ đồng lên 915,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,4%, tương ứng tăng thêm 75,5 tỷ đồng lên 361,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,3%, tương ứng giảm 10,9 tỷ đồng về 119,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ 222,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 102,87 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lỗi âm, công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý I/2022, tiếp tục lỗ hoạt động cốt lõi thêm 222,6 tỷ đồng ảnh 1

Cơ cấu doanh thu tài chính của CII trong quý I/2022.

Công ty có thuyết minh lợi nhuận tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính là 775,7 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của CII giảm 4,8% so với đầu năm về 29.373,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 8.974,9 tỷ đồng, chiếm 30,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 4.904,7 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.942,7 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 3.690,2 tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý I/2022, tiếp tục lỗ hoạt động cốt lõi thêm 222,6 tỷ đồng ảnh 2

Lịch trả nợ của CII tính tới 31/3/2022.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 14.780,6 tỷ đồng, chiếm 50,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, áp lực trả nợ vay và các khoản trái phiếu trong 1 năm là 2.999,7 tỷ đồng, trong năm 2 là 2.146,7 tỷ đồng…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4, cổ phiếu CII giảm 1.700 đồng về 22.650 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan