Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership tiếp tục bán thêm 3,5 triệu cổ phiếu

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership tiếp tục bán thêm 3,5 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quỹ ngoại báo cáo kết quả giao dịch tại CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE).

Theo đó, quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership, tổ chức liên quan ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT tại CII vừa bán ra cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 4,89% (11.69 triệu cổ phiếu) về 3,43% (8,19 triệu cổ phiếu) vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 10/1 đến 8/2.

Báo cáo kết quả giao dịch của quỹ ngoại tại CII.

Báo cáo kết quả giao dịch của quỹ ngoại tại CII.

Như vậy, mặc dù đăng ký bán 5,5 triệu cổ phiếu nhưng quỹ ngoại chỉ bán được 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 63,6% tổng lượng đăng ký.

Trước đó, VIAC (No.1) Limited Partnership đã liên tục bán ra cổ phiếu CII. Cụ thể, từ ngày 15/11 đến 29/11, tổ chức này đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII; từ ngày 2/12 đến 20/12/2021, tiếp tục bán 5,5 triệu cổ phiếu CII; và ngày 4/1/2022, tổ chức này tiếp tục bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu về 4,89% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, CII ghi nhận doanh thu giảm 73,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 644,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới 372,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 11,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,9% về chỉ còn 9,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 83,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 302,87 tỷ đồng về 58,53 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 28,5%, tương ứng giảm 70,1 tỷ đồng về 175,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 44,8%, tương ứng tăng thêm 148,9 tỷ đồng lên 481,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 25,3%, tương ứng giảm 49,1 tỷ đồng về 145,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu giảm 46,6% so với cùng kỳ về 2.867,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm tới 246,5 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 472 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm 341 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/2, cổ phiếu CII giảm sàn 2.050 đồng về 27.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan