Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Sau Chủ tịch HĐQT tới lượt cổ đông ngoại đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ đông lớn vừa bán ra tiếp tục đăng ký bán thêm cổ phiếu tại CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE).
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Sau Chủ tịch HĐQT tới lượt cổ đông ngoại đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu

Theo đó, VIAC (No.1) Limited Partnership vừa bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 10,54% về còn 9,5% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 15/11 đến 29/11.

Ngoài ra, cổ đông này tiếp tục đăng ký bán thêm 5,5 triệu cổ phiếu CII từ 2/12 đến 31/12/2021 để giảm sở hữu về 7,2% vốn điều lệ.

Được biết, VIAC (No.1) Limited Partnership là tổ chức liên quan ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT tại CII.

Nhóm quỹ ngoại liên tục bán ra cổ phiếu CII sau khi cổ phiếu này liên tục tăng nóng. Cụ thể, từ 27/9 đến 29/11, cổ phiếu CII tăng gần 73% từ 17.100 đồng lên 29.550 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 393.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 0,332% về còn 0,168% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 10/11.

Ngoài ra, ông Dương Quang Châu, Giám đốc phòng quản lý dự án hạ tầng vừa bán ra toàn bộ 180.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,08% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/11 đến 8/11.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,47 tỷ đồng về 69,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 83,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,8%, tương ứng giảm 30,3 tỷ đồng về 278 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 45,6%, tương ứng giảm 100,23 tỷ đồng về 119,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi âm 50,15 tỷ đồng, tức giảm 167,24 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11, cổ phiếu CII tăng 1.900 đồng lên 29.550 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan