Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu tăng 73%, lãnh đạo chủ chốt đồng loạt bán ra cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE) vừa bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.
Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII): Cổ phiếu tăng 73%, lãnh đạo chủ chốt đồng loạt bán ra cổ phiếu

Theo đó, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT vừa bán ra 393.000 cổ phiếu CII để giảm sở hữu từ 0,332% về còn 0,168% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 10/11.

Ngoài ra, ông Dương Quang Châu, Giám đốc phòng quản lý dự án hạ tầng vừa bán ra toàn bộ 180.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,08% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 5/11 đến 8/11.

Được biết, từ 27/9 đến 12/11, cổ phiếu CII tăng 73%, tương ứng tăng từ 17.100 đồng/cổ phiếu lên 29.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tận dụng cổ phiếu tăng nóng trong thời gian ngắn, Chủ tịch HĐQT và Giám đốc phòng quản lý dự án hạ tầng đã bán tổng 573.000 cổ phiếu CII.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 79,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 267,47 tỷ đồng về 69,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 29,3%, tương ứng tăng thêm 83,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,8%, tương ứng giảm 30,3 tỷ đồng về 278 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 45,6%, tương ứng giảm 100,23 tỷ đồng về 119,7 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (Lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý III/2021, lợi nhuận cốt lõi âm 50,15 tỷ đồng, tức giảm 167,24 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Như vậy, công ty chỉ thoát lỗ chủ yếu do việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đặc biệt công ty có ghi nhận doanh thu tài chính đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư là 370 tỷ đồng so với cùng kỳ không có.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 34,08 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 5,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 1.083,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.484,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng âm 192,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.055 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính liên tục âm kéo dài.

Được biết, trong năm 2020, dòng tiền kinh doanh chính của công ty cũng âm lên tới 1.393,9 tỷ đồng.

Tin bài liên quan