Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): VIAC (No.1) Limited Partnership không bán ra 5,5 triệu cổ phiếu như đăng ký

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức liên quan lãnh đạo báo cáo kết quả giao dịch tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII - sàn HOSE).
Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): VIAC (No.1) Limited Partnership không bán ra 5,5 triệu cổ phiếu như đăng ký

Theo đó, quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership, tổ chức liên quan ông Nguyễn Hồng Sơn, thành viên HĐQT tại CII đã không bán ra 5,5 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 1/4 đến 30/4 như đăng ký. Như vậy, sau giao dịch, quỹ VIAC (No.1) Limited Partnership vẫn sở hữu 7,19 triệu cổ phiếu CII, tương đương 3,01% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, CII ghi nhận doanh thu đạt 711,75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 685,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,1% và tăng 1.324,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 17,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 55,13 tỷ đồng về 259 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 396,8%, tương ứng tăng thêm 727,6 tỷ đồng lên 915,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,4%, tương ứng tăng thêm 75,5 tỷ đồng lên 361,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,3%, tương ứng giảm 10,9 tỷ đồng về 119,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ 222,6 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 102,87 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lỗi âm, công ty chỉ thoát lỗ nhờ vào doanh thu tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ.

Công ty có thuyết minh lợi nhuận tài chính tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính là 775,7 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu CII giảm 1.100 đồng về 22.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan