Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 82,2 tỷ đồng, hoàn thành 36,5% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã chứng khoán IDJ - sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ): 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 82,2 tỷ đồng, hoàn thành 36,5% kế hoạch

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 231,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 52,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,3% và 31,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 32,4% lên 33,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận tăng 17,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 11,74 tỷ đồng lên 78,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 4,15 tỷ đồng lên 6,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 90,2%, tương ứng tăng 13,09 tỷ đồng lên 27,6 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 501,9%, tương ứng tăng 8,13 tỷ đồng lên 9,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, IDJ ghi nhận doanh thu đạt 353,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 82,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,7% và 90,6% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, IDJ đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.067 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 225 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 36,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm 231,4 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 87 tỷ đồng. Nguyên nhân dòng tiền âm chủ yếu do tăng khoản phải thu và tăng tồn kho.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của IDJ tăng 19,1% so với đầu năm lên 2.924,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.448,9 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 625,8 tỷ đồng, chiếm 21,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 316,2 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng tài sản.

Trong kỳ, tồn kho tăng 8,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 116,7 tỷ đồng lên 1.448,9 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng 15,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 82,7 tỷ đồng lên 625,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu IDJ tăng 600 đồng lên 14.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan