Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) bị cắt margin từ ngày 12/9

Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) bị cắt margin từ ngày 12/9

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới bổ sung cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 12/09. 

HNX cho biết nguyên nhân do tổ chức niêm yết có BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cụ thể, theo kết luận ngoại trừ của kiểm toán, tại ngày 30/06/2023, Công ty đang thực hiện tạm ứng cho các cá nhân là nhân viên của Công ty mẹ với mục đích tạm ứng để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc triển khai, đầu tư các dự án tiềm năng với số tiền trên 209,39 tỷ đồng (các nghiệp vụ này phát sinh chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2022).

Tính đến thời điểm lập BCTC, đơn vị kiểm toán chưa được cung cấp các tài liệu báo cáo kết quả tạm ứng cũng như hồ sơ chứng từ hoàn ứng để xác định các khoản tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích. Do đó, không thể đưa ra kết luận về tính hợp lý của số dư tạm ứng tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, cũng như không thể đưa ra kết luận về việc các khoản tạm ứng được sử dụng đúng mục đích phê duyệt.

IDJ giải trình rằng, do đây là các khoản tạm ứng cho cán bộ nhân viên đi triển khai, đầu tư phát triển các dự án tiềm năng cho Công ty ở cuối năm ngoái. Tuy nhiên, do Công ty chưa thu thập được báo cáo về tình hình thực hiện, triển khai các dự án tiềm năng nên Công ty chưa có tài liệu để cung cấp cho đơn vị kiểm toán. Hiện, Công ty đang tiến hành đôn đốc cán bộ nhân viên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo để hoàn ứng theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty mang về 527 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 190% so với cùng kỳ, do ghi nhận 497 tỷ đồng doanh thu từ dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né. Tuy nhiên, do các chi phí tăng mạnh, lãi sau thuế của Công ty giảm 35%, xuống còn 47 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 11/09, cổ phiếu IDJ giảm 4,94%, xuống 7.700 đồng/CP.

Tin bài liên quan