Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG

Đầu tư LDG (LDG): Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp 1,31 triệu cổ phiếu, lũy kế bị bán giải chấp 9,76 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) tiếp tục báo cáo bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu.

Theo đó, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT vừa bị bán giải chấp thêm 1.310.900 cổ phiếu LDG, giảm sở hữu từ 7,77% về còn 7,23% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 14/11 đến 15/11.

Trước đó, ngày 28/10, ông Nguyễn Khánh Hưng cũng bị bán giải chấp 713.000 cổ phiếu LDG; ngày 8/11 tiếp tục bị bán giải chấp thêm 3.818.000 cổ phiếu LDG; từ ngày 9/11 đến 11/11, ông Nguyễn Khánh Hưng tiếp tục bị bán giải chấp 3,92 triệu cổ phiếu.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, ông Hưng bị bán giải chấp 9.761.900 cổ phiếu LDG, tương ứng khoảng 4,06% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 22/6 đến 21/7, ông Nguyễn Khánh Hưng đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu LDG nhưng không thực hiện giao dịch với lý do thay đổi kế hoạch cá nhân.

Điểm đáng lưu ý, đây không phải lần đầu ông Hưng bị bán giải chấp cổ phiếu. Cụ thể, ngày 31/3/2020, Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cho biết đã bán giải chấp hơn 2,5 triệu cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Thoát lỗ quý III do lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 6,83 tỷ đồng, giảm 94,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 5,67 tỷ đồng, giảm 83,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, Công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 0,18 tỷ đồng, giảm 68,19 tỷ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu tài chính ghi nhận 71,44 tỷ đồng, tăng 69,73 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng 257,1%, tương ứng tăng thêm 25,04 tỷ đồng lên 34,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78%, tương ứng tăng thêm 12,84 tỷ đồng lên 29,31 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 64,27 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 41,8 tỷ đồng, tức giảm 106,07 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty thoát lỗ chủ yếu ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến. Cụ thể, Công ty thuyết minh doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 70,5 tỷ đồng lãi hợp tác đầu tư và phạt chậm thanh toán so với cùng kỳ không ghi nhận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 146,35 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 19,79 tỷ đồng, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm.

Không những kinh doanh lao dốc, 9 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 140,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 479,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 30,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 48,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/11, cổ phiếu LDG tăng 220 đồng lên 3.440 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan