Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): 6 tháng đầu năm lãi 83 tỷ đồng, hoàn thành 47,4% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG - sàn HNX) mới công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.
Đầu tư và Thương mại TNG (TNG): 6 tháng đầu năm lãi 83 tỷ đồng, hoàn thành 47,4% kế hoạch năm

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.460 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, do giá vốn hàng bán tăng 41% lên 1.261,2 tỷ đồng dẫn tới biên lợi nhuận gộp của TNG giảm từ 17% xuống còn 13%.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính tăng 81% lên 9,1 tỷ đồng, chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 21% lên 45,6 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 35% xuống còn 27,2 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20% lên 61,3 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận đạt 73,7 tỷ đồng, tăng 53%.

Kết quả, Công ty ghi lãi 61 tỷ đồng, tăng 90% so với quý II/2020. Theo giải trình của TNG, ngay từ đầu năm Công ty đã định hướng việc tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB chủ đạo cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam cũng như xác định được rõ dòng hàng mục tiêu.

Do vậy, TNG tập trung vào các dòng sản phẩm kỹ thuật, dòng sản phẩm cao cấp hơn cùng với việc áp dụng các giải pháp quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cơ cấu doanh thu hàng FOB tăng giúp tổng doanh thu tăng so với cùng kỳ. Cùng với đó, các khoản chi phí được tiết giảm triệt để đã giúp lãi ròng tăng so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm 2021, TNG ghi nhận doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ, đạt gần 2.371 tỷ đồng và lãi ròng tăng 30%, đạt hơn 83 tỷ đồng. Năm nay, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 4.798 tỷ đồng và 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành lần lượt 49,4% và 47,4% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/6 ghi nhận đạt gần 4.504 tỷ đồng, tăng 27% so với hồi đầu năm, hàng tồn khi tăng 24% lên 1.273 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 38% lên gần 3.318 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu TNG tăng 6% lên 21.300 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 2,28 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan