Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC) sẽ chào bán 1,3 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư cá nhân

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (Mã chứng khoán: ACC – sàn HOSE) thông qua kế hoạch phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (ACC) sẽ chào bán 1,3 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư cá nhân

Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu, trong đó có 18,7 triệu cổ phiếu được chào bán và 1,3 triệu cổ phiếu không chào bán hết.

Trong số 1,3 triệu cổ phiếu không chào bán hết, doanh ngiệp sẽ chào bán cho 8 nhà đầu tư cá nhân. Trong đó, người mua nhiều nhất là cổ đông Nguyễn Ốc Ty với 500.000 cổ phiếu.

Giá chào bán sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu, thời hạn nộp tiền mua từ 18/12/2020 đến 21/12/2020. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,2% và 36,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,9% lên 27,6%.

Như vậy, với kế hoạch kinh doanh năm 2020 đạt doanh thu 595,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng và mức cổ tức tối thiểu 5%, sau 9 tháng, ACC lần lượt hoàn thành 52,93% và 80,4% kế hoạch năm.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 32% so với đầu năm lên 656 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 269 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản; tồn kho đạt 184,2 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 74,8 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/12, cổ phiếu ACC tăng 100 đồng lên 14.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan