Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý II/2021, lợi nhuận giảm 40,5% về 40,4 tỷ đồng

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý II/2021, lợi nhuận giảm 40,5% về 40,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Mã chứng khoán: THG - sàn HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, THG ghi nhận doanh thu đạt 407,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,8% và 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 27,6% về còn 24,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận giảm 36,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 58,42 tỷ đồng về 99,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 29,4%, tương ứng giảm 14,38 tỷ đồng về 34,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42,5%, tương ứng giảm 9,1 tỷ đồng về 12,3 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giảm 39,3%, tương ứng giảm 6,39 tỷ đồng về 9,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 776,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 76,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,1% và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 170 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,6% và tăng 1,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp hoàn thành được 44,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của THG tăng 0,3% so với đầu năm lên 1.452,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 382,1 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 371,3 tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 256,2 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 225,6 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 10,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 39,6 tỷ đồng lên 410,4 tỷ đồng và chiếm 28,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu THG giảm 600 đồng về 68.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan