DCM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (18%)

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính Kế toán - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).

VNIndex

1,269.18

-4.48 (-0.35%)

 
VNIndex 1,269.18 -4.48 -0.35%
HNX 297.94 -3.25 -1.09%
UPCOM 92.85 -0.22 -0.24%
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022