ĐHCĐ bất thường Gang thép Thái Nguyên: Điều chỉnh giảm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ

ĐHCĐ bất thường Gang thép Thái Nguyên: Điều chỉnh giảm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ

(ĐTCK) Ngày 29/6, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco - TIS) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chính là sửa đổi vốn điều lệ xuống còn 1.840 tỷ đồng, bầu bổ sung thay thế các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thông qua chủ trương tăng vốn.

Trước đó, ngày 20/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của TISCO đã thông qua việc SCIC đề nghị rút vốn 1.000 tỷ đồng của SCIC tại Công ty theo phương thức rút vốn.

Tại Đại hội cổ đông bất thường, các cổ đông đã thông qua tờ trình về bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1, Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống 1.840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung về cổ đông chiến lược cho phù hợp và đồng bộ với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 của Công ty.

Một nội dung chính khác là việc bầu bổ sung thay thế 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trước đó, Tisco đã chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi chức Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng thôi thành viên HĐQT Công ty. Đây là những người đại diện phần vốn của SCIC tại Tisco. 

ĐHCĐ bất thường Gang thép Thái Nguyên: Điều chỉnh giảm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ ảnh 1
Đại hội đã tiến hành bầu cử với kết quả 3 thành viên HĐQT mới bao gồm: ông Ngô Đình Khôi, Trưởng ban Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc chi nhánh CTCP Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá; ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng.
2 thành viên mới Ban Kiểm soát là ông Trần Quốc Việt, chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; ông Bùi Quang Hưng kế toán viên CTCP Thương mại Thái Hưng, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cốp pha Thái Hưng.
Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Tisco nhằm có đủ nguồn lực tiến hành các dự án, hoàn thành mục tiêu sản xuất - kinh doanh. Vấn đề này sẽ được ủy quyền cho HĐQT tiến hành xây dựng phương án thực hiện.
Tin bài liên quan

VNIndex

1,078.14

-8.3 (-0.77%)

 
VNIndex 1,078.14 -8.3 -0.77%
HNX 235.61 -2.55 -1.08%
UPCOM 82.76 -2.2 -2.66%