DIC Corp (DIG) lên kế hoạch lộ trình xây dựng kế hoạch tái cơ cấu

DIC Corp (DIG) lên kế hoạch lộ trình xây dựng kế hoạch tái cơ cấu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) thông qua kế hoạch tái cơ cấu.

Theo đó, doanh nghiệp thông qua chủ trương giao ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban chỉ đạo, ông Hoàng Văn Tăng, Tổng Giám đốc làm Phó ban xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn DIC để trình ĐHCĐ xem xét trong thời gian tới.

Trong đó, thông qua chủ trường thành lập các tiểu ban để hỗ trợ công tác nghiên cứu, xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu gồm: Tiểu ban nghiên cứu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; Tiểu ban nghiên cứu về công tác quản lý chi phí doanh nghiệp; Tiểu ban nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp; Tiểu ban về nguồn nhân lực; Tiểu ban Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; Tiểu ban xây dựng kế hoạch Tài chính doanh nghiệp ….

Thời gian triển khai từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022 và dự kiến thực hiện công bố trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trong quý II/2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 615,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,3% và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,5% lên 35%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 38,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 59,6 tỷ đồng lên 215,4 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 105,3%, tương ứng tăng thêm 9,73 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 50,08 tỷ đồng lên 15,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 54,4%, tương ứng tăng thêm 32,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 69,9 tỷ đồng về âm 61,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 119,3 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu DIG tăng 1.850 đồng lên 34.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan