DIC Corp (DIG): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 119,3 tỷ đồng, hoàn thành 8,3% kế hoạch năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã chứng khoán DIG - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
DIC Corp (DIG): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 119,3 tỷ đồng, hoàn thành 8,3% kế hoạch năm

Theo đó, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 615,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,3% và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,5% lên 35%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 38,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 59,6 tỷ đồng lên 215,4 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 105,3%, tương ứng tăng thêm 9,73 tỷ đồng lên 19 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 50,08 tỷ đồng lên 15,5 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 54,4%, tương ứng tăng thêm 32,4 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 69,9 tỷ đồng về âm 61,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.116,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,3 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24,2% và 74% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 119,3 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm dòng tiền kinh doanh chính âm 352,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 282,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 55 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 257,3 tỷ đồng. Như vậy, trong kỳ dòng tiền kinh doanh âm, doanh nghiệp đã huy động dòng tiền tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền, chủ yếu là gia tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của DIG tăng 4% so với đầu năm lên 12.296 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 4.596,7 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 3.111,3 tỷ đồng, chiếm 25,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.568,1 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản. Như vậy, chỉ hai khoản mục khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đã chiếm 46,2% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 17,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 263,9 tỷ đồng lên 1.778,6 tỷ đồng và chiếm 14,5% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/7, cổ phiếu DIG tăng 450 đồng lên 25.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan