Điện lực Khánh Hòa (KHP) báo lãi sau thuế gấp 7,4 lần trong quý IV nhờ kinh tế phục hồi

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Điện lực Khánh Hòa (mã chứng khoán KHP - sàn HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV và lũy kế cả năm 2022.
Điện lực Khánh Hòa (KHP) báo lãi sau thuế gấp 7,4 lần trong quý IV nhờ kinh tế phục hồi

Trong quý IV/2022, Điện lực Khánh Hòa cho biết tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế hồi phục nên sản lượng thương phẩm và giá bán điện tăng, giúp Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.286 tỷ đồng, tăng 24% so với quý IV/2021. Giá vốn cũng tăng 19% nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng tới 95%, đạt 129,2 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính doanh nghiệp giảm 56%, chỉ còn hơn 3,4 tỷ đồng, song chi phí tài chính lại tăng 29%, lên gần 20,7 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt xấp xỉ 22 tỷ đồng và 30 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng trong quý IV/2022, gấp 7,4 lần quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2022, Điện lực Khánh Hòa công bố doanh thu thuần đạt 5.165 tỷ đồng và lãi ròng đạt 57,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18,4% và 20% so với thực hiện năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông KHP đã thống nhất thông qua phương án kinh doanh với doanh thu kỳ vọng đạt 4.663 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 40 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, Công ty đã vượt 10,8% mục tiêu doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.209,8 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, Công ty sở hữu hơn 20,7 tỷ tiền mặt và 216,4 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 63,6% lên 133,8 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm 32%, còn 344 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng hơn 2% lên 1.502 tỷ đồng. Đáng chú ý là vay nợ tài chính ngắn hạn đã giảm hơn một nửa xuống 137,4 tỷ đồng, song vay nợ dài hạn tăng 8% lên 841,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đến cuối kỳ còn 104,7 tỷ đồng. EPS đạt 980 đồng.

Trên thị trường chứng khoán, KHP thuộc nhóm cổ phiếu điện phòng thủ trong năm 2022. Tuy nhiên, trước diễn biến xấu của thị trường, KHP đã giảm hơn 64% trong năm 2022 và đóng cửa ở mức giá 7.590 đồng/CP trong phiên giao dịch cuối cùng của năm.

Tin bài liên quan