Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 25/9, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định số 19/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phan Văn Tâm, Chuyên viên cao cấp, Chánh Thanh tra giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 15). 

Đồng thời, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trao Quyết định số 26/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5). 

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí chúc mừng và đánh giá cao sự phấn đấu của các đồng chí được bổ nhiệm trong quá trình công tác.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh việc điều động và bổ nhiệm lần này là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng dành cho các đồng chí và mong rằng trên cương vị công tác mới của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm và năng lực của mình; nêu cao tinh thần đoàn kết; đề cao ý thức, trách nhiệm, khách quan, công tâm trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giúp cho đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh và đạt nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tin bài liên quan