Điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thu hồi, giao đất thực hiện Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.
Điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập

Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các hồ sơ liên quan dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập ở trung tâm TP Nha Trang để phục vụ xác minh, điều tra.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình thu hồi, giao đất để thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án, xử lý vi phạm…

Đồng thời, cung cấp hồ sơ, văn bản cụ thể về việc dự án này có nằm trong kế hoạch sử dụng đất, có phù hợp quy hoạch của TP Nha Trang, có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không?

Cơ quan điều tra yêu cầu cung cấp thông tin quá trình triển khai dự án có vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường? Các hình thức xử lý nếu có...

Cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp thông tin quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện dự án; danh sách các cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa trong quá trình triển khai dự án.

Để đảm bảo thời hạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa có văn bản trả lời kèm theo tài liệu trước ngày 16/5.

Tin bài liên quan