Doanh nghiệp dệt may được "cởi trói" về thuế nhập khẩu nguyên liệu

0:00 / 0:00
0:00
“Đơn kêu cứu” của các doanh nghiệp dệt may về vấn đề gia công lại theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được lắng nghe và giải quyết, nhờ đó gỡ khó cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp dệt may có hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi gia công lại sẽ đươc miễn thuế.

Doanh nghiệp dệt may có hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi gia công lại sẽ đươc miễn thuế.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) vừa có thông báo tới các doanh nghiệp trong ngành về việc Tổng cục Hải quan đã chính thức có Công văn số 879/TCHQ-TXNK thông báo về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi gia công lại.

Công văn của Tổng cục Hải quan nêu: Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được đưa đi gia công đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/09/2016 (ngày Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu có hiệu lực), doanh nghiệp có đưa một phần nguyên liệu, vật tư linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế theo quy định tại khản 7, điều 16 Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan giao hải quan các tỉnh thành phố kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nguyên liệu, hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp sử dụng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc xuất khẩu sản phẩm tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất, số liệu quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư hàng hóa xuất khẩu có sự chênh lệch bất thường so với số liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan thì cơ quan thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp để xác định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được sử dụng đúng mục đích, miễn thuế đúng quy định của pháp luật thuế, đặc biệt với doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuế doanh nghiệp khác gia công, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Liên quan đến việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, cơ quan Hải quan cho biết, trường hợp doanh nghiệp chưa bị ấn định thuế thì cơ quan hải quan không ban hành quyết định ấn định thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã bị ấn định thuế nhưng chưa nộp số tiền bị ấn định vào Ngân sách Nhà nước thì cơ quan Hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ quyết định ấn định thuế.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã bị ấn định thuế và đã nộp số thuế bị ấn định vào Ngân sách Nhà nước thì cơ quan hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung, hoặc hủy quyết định ấn định thuế, số tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp được xử lý theo quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Đối với số thuế GTGT bị ấn định, đã nộp và chưa được cơ quan thuế quản lý giải quyết hoàn thuế GTGT thì cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả theo quy định.

Theo VITAS, sau một thời gian dài kiến nghị tới các Cơ quan quản lý liên quan, cuối cùng “đơn kêu cứu” của các doanh nghiệp dệt may về vấn đề gia công lại theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã được lắng nghe và giải quyết.

"VITAS đánh giá đây là quyết định sửa đổi sáng suốt của Chính phủ và các cơ quan quản lý. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động, tránh đổ vỡ, phá sản ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của hàng ngàn lao động".

Tin bài liên quan