Đồng Tháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Chỉ thị 02/UBND-ĐT về việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và thủ tục đầu tư giai đoạn 2022-2025 ngay những ngày đầu năm mới.
Phát triển đô thị trung tâm Cao Lãnh ngày một khang trang và hiện đại

Phát triển đô thị trung tâm Cao Lãnh ngày một khang trang và hiện đại

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu.

Đối với kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong năm; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện, giải ngân vốn năm 2021 và thủ tục đầu tư dự án khởi công mới của năm tiếp theo. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

Đối với kế hoạch năm 2022, triển khai quyết liệt công tác phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được cấp thẩm quyền quyết định, khẩn trương nhập dự toán các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống thông tin (trừ danh mục dự án thuộc bí mật nhà nước) về đầu tư công theo đúng quy định tại Điều 51 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.

Đáng chú ý, UBND tỉnh chỉ đạo trong quý I/2022 này, các sở ngành và địa phương phải hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022. Chậm nhất đến ngày 15/02/2022 phải hoàn thành các thủ tục đầu tư (Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư) đối với dự án khởi công mới trong giai đoạn 2023 - 2025; đảm bảo thủ tục bố trí vốn (Quyết định đầu tư dự án) trước ngày 30/6/2022 đối với công trình khởi công mới dự kiến năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thành ủy thống nhất xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong năm của địa phương; tiếp tục quan tâm, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND cấp huyện.

Tin bài liên quan