Đồng Tháp: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng không gian khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
Dự án được xây dựng tại Phường 1, TP. Cao Lãnh, trên khu đất có tổng diện tích theo quy hoạch chi tiết hơn 2.290 m2.
Quầy trưng bày các sản phẩm đặc sản, khởi nghiệp tại “Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo - Kết nối khởi nghiệp” tổ chức ngày 25- 26. 3. 2024 tại TP. Cao Lãnh. Nguồn: dongthap.gov.vn

Quầy trưng bày các sản phẩm đặc sản, khởi nghiệp tại “Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo - Kết nối khởi nghiệp” tổ chức ngày 25- 26. 3. 2024 tại TP. Cao Lãnh. Nguồn: dongthap.gov.vn

Ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã ký Quyết định số 317/QĐ-UBND-HC phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp.

Dự án được xây dựng tại Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, với mục tiêu đầu tư nhằm đáp ứng cơ sở vật chất hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thực hiện kết nối với các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, ươm tạo cho các cá nhân, nhóm cá nhân, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến xây dựng, triển khai thực hiện dự án khởi nghiệp.

Về quy mô, Dự án được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích theo quy hoạch chi tiết hơn 2.290 m2. Các hạng mục được đầu tư xây dựng trong giai đoạn này gồm: Khối văn phòng làm việc của doanh nghiệp khởi nghiệp và trưng bày sản phẩm (4 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.514 m2 ); Khối ươm tạo khởi nghiệp và hội trường đa chức năng (3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 919 m2 ); Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà như: Sân đường nội bộ (khoảng 587 m2 ), hệ thống cấp nước (mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt và chữa cháy, bể nước ngầm khoảng 75m3 ), hệ thống thoát nước (thoát nước mưa và thoát nước bẩn), hệ thống điện nguồn, điện chiếu sáng ngoài nhà, cây xanh - thảm cỏ…

Bên cạnh đó là thiết bị công trình và các trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 63 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công (vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 là 40 tỷ đồng; vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ: đối ứng phần còn lại).

Đây là dự án nhóm B, loại công trình dân dụng, cấp III; thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án năm 2023 - 2025.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP. Cao Lãnh là chủ đầu tư hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, thanh toán, quyết toán vốn có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Tin bài liên quan