Một góc Le Mont Ba Vì Resort

Một góc Le Mont Ba Vì Resort

Dự án Le Mont Ba Vì Resort thuộc diện miễn giấy phép xây dựng

(ĐTCK) Văn bản của Bộ Xây dựng xác định, Dự án Le Mont Ba Vì Resort thuộc diện được miễn giấy phép theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Dự án được miễn giấy phép xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 2404/BXD-HĐXD nêu ý kiến về một số công trình phục vụ du lịch sinh thái xây dựng tại khu vực cốt 600, cốt 700 Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiếp tục dừng các hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình và các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái tại cốt 600 và cốt 700 Vườn Quốc gia Ba Vì để rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng.

Theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020, dự án khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì là dự án được Nhà nước khuyến khích đầu tư.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng phân khi hành chính dịch vụ I do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện phê duyệt dự án Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thi công, đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Theo Bộ Xây dựng, các công trình thuộc dự án này được miễn giấy phép xây dựng theo quy định Điểm b Khoản 2 Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014. 

Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về đối tượng và các loại giấy phép xây dựng trong đó có quy định về các công trình thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Dự án Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Ba Vì thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2: Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư được miễn giấy phép xây dựng.

Bộ Xây dựng lưu ý thêm, công trình chỉ được tiếp tục triển khai thi công sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Được khuyến khích đầu tư nhưng thủ tục phê duyệt vẫn kéo dài

Được biết, dự án du lịch nghỉ dưỡng này được tôn tạo, xây dựng trên nền công trình phế tích biệt thự thời Pháp trong Vườn Quốc gia Ba Vì và đã khởi động từ năm 2008. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền vẫn chậm trễ trong việc phê duyệt mà không nêu rõ những hồ sơ, thủ tục cần bổ sung.

Từ năm 2008, Vườn Quốc gia Ba Vì có tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin chủ trương hợp đồng liên kết khoán quản, hoạt động du lịch sinh thái tại vườn và được Bộ chấp thuận, giao Vườn Quốc gia xây dựng đề án cụ thể.

Những năm tiếp theo, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo nhằm làm cụ thể hóa chủ trương đầu tư xây khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại phân khu hành chính dịch vụ I.

Chẳng hạn, Quyết định số 1181/2010/QĐ-BNN “Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Ba Vì giai đoạn 2010-2015”; Quyết định số 2455/2011/QĐ-BNN phê duyệt nội dung đề cương, dự toán kinh phí lập dự án Quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I Vườn Quốc gia Ba Vì; Quyết định số 1254/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I- Vườn quốc gia Ba Vì”; Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg “Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020”; Quyết định số 1641/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng khu du dịch vụ du lịch sinh thái trong phân khu hành chính dịch vụ I-Vườn quốc gia Ba Vì, địa điểm tại cốt 400m, 600m, 700m, 800m; Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể phân khu hành chính dịch vụ I - Vườn Quốc gia Ba Vì vào năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Các văn bản này đều ghi nhận, Phân khu hành chính dịch vụ I được quy hoạch khu bảo tàng, nhà hội thảo, công viên hoa, vườn sưu tập, nhà nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, Khu vui chơi…

Công ty Phát triển công nghệ (CFTD) - bên liên kết với Vườn Quốc gia Ba Vì thực hiện Dự án, đã nộp toàn bộ hồ sơ thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành. Ngày 26/6/2015, Vườn Quốc gia Ba Vì đã có tờ trình gửi Tổng cục Lâm nghiệp xin phê duyệt dự án đầu tư triển khai Khu du lịch sinh thái tại phân khu hành chính dịch vụ I - Vườn Quốc gia Ba Vì. Cho đến nay, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa có ý kiến chính thức.

Trong khi chờ đợi, Công ty CFTD, bên liên kết với Vườn Quốc gia Ba Vì thực hiện Dự án đã có văn bản đề nghị được cải tạo, sửa chữa các công trình trên để phù hợp với công năng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Đề xuất này sau đó đã được Vườn Quốc gia Ba Vì chấp thuận dựa trên nền tảng cho cải tạo sửa chữa từ 13 công trình phế tích cũ. Vẫn tiếp tục thực hiện các công tác vệ sinh môi trường, bảo tồn phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, phát triển cây cảnh quan, phòng chống khắc phục tác động môi trường, mưa bão…

Trước đó, với các thông tin cho rằng, khu du lịch sinh thái này xây dựng không phép, các cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ đầu tạm dừng các hoạt động từ tháng 4/2016 để rà soát. Văn bản mới nhất của Bộ Xây dựng xác định dự án này thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, để được khai thác trở lại, chủ đầu tư vẫn đang chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng.