Dược phẩm OPC (OPC): Lãnh đạo đồng loạt bán và đăng ký bán ra

Dược phẩm OPC (OPC): Lãnh đạo đồng loạt bán và đăng ký bán ra

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại CTCP Dược phẩm OPC (Mã chứng khoán OPC - sàn HOSE) đồng loạt bán ra và đăng ký bán ra để giảm sở hữu.

Theo đó, ông Trương Đức Vọng, Thành viên HĐQT vừa bán ra toàn bộ 586.096 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,21% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 29/9.

Ông Lê Minh Điểm, Thành viên HĐQT vừa bán ra 1.267.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 4,77% về còn 0% vốn điều lệ (chỉ sở hữu 16 cổ phiếu lô lẻ), giao dịch được thực hiện ngày 29/9.

Ngoài ra, ông Trịnh Việt Tuấn, Thành viên HĐQT, đồng thời là con ruột ông Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 150.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,03% về còn 0,46% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/10 đến 2/11.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 194,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,3% và giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,5% lên 39,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 8,2%, tương ứng tăng thêm 5,8 tỷ đồng lên 76,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 11%, tương ứng tăng thêm 3,4 tỷ đồng lên 34,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41,3%, tương ứng tăng thêm 5,7 tỷ đồng lên 19,5 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng không bằng tốc độ tăng của chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp dẫn tới lợi nhuận giảm 20,3%.

Doanh nghiệp thuyết minh thêm nguyên nhân lợi nhuận giảm do chi phí phát sinh tăng vì ảnh hưởng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, OPC ghi nhận doanh thu đạt 473,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,8% và 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2021, OPC đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 866 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 143 tỷ đồng. Như vậy, với lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm đạt 68,8 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành được 48,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9, cổ phiếu OPC đóng cửa giá tham chiếu 57.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan