Đường Quảng Ngãi (QNS): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 2,6% về 372,48 tỷ đồng

Đường Quảng Ngãi (QNS): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 2,6% về 372,48 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã chứng khoán QNS - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, QNS ghi nhận doanh thu đạt 1.559,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 372,48 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và giảm 2,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,6% về còn 31,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 0,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,37 tỷ đồng về 493,15 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 29,7%, tương ứng tăng thêm 10,18 tỷ đồng lên 44,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 32,3%, tương ứng tăng thêm 30,19 tỷ đồng lên 123,52 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, măc dù doanh thu tăng nhưng lợi nhuận vẫn giảm trong kỳ chủ yếu do giảm biên lợi nhuận gộp, cũng như chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 7.335,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.241,91 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 17,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, QNS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 136% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của QNS tăng 7,9% so với đầu năm lên 9.875,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.285,4 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.101,9 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 816,2 tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, trong năm 2021, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 18% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 309,3 tỷ đồng lên 2.032,3 tỷ đồng và chiếm 20,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu QNS giảm 300 đồng về 48.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan