EVNGenco3 (PGV) lãi thêm 191 tỷ đồng sau kiểm toán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty phát điện 3 (EVNGenco3 - mã PGV) đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.
EVNGenco3 (PGV) lãi thêm 191 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo báo cáo kiểm toán của PGV, doanh thu thuần của doanh nghiệp không có thay đổi đáng kể, đạt 47.287 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng 11% so với tự lập, đạt 323,1 tỷ đồng do chênh lệch lãi tiền gửi và phát sinh thêm khoản lợi nhuận từ trái phiếu (gần 15 tỷ đồng).

Mặt khác, chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 2.543 tỷ đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá từ 995 tỷ đồng, xuống còn 73 tỷ đồng, nhưng phát sinh lỗ do đánh giá lại các khoản có gốc ngoại tệ lên tới 892 tỷ đồng. Kết quả, PGV công bố lợi nhuận sau thuế đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

PGV cho biết, khi lập BCTC hợp nhất quý 4/2022 (trước kiểm toán), Tổng Công ty chưa có BCTC năm 2022 của các công ty liên doanh liên kết. Đến thời điểm lập BCTC kiểm toán năm 2022, PGV đã thực hiện hạch toán các khoản từ liên doanh liên kết về theo phương pháp vốn chủ sở hữu, nên tăng phần lãi từ công ty liên doanh liên kết là 181 tỷ đồng, giúp lợi nhuận tăng.

So với năm 2021, doanh thu thuần của PGV tăng 25%, lên 47.287 tỷ đồng, song lãi ròng giảm 20%, xuống 2.524 tỷ đồng.

Năm 2022, Tổng Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lãi ròng lần lượt hơn 45.000 tỷ đồng và 1.827 tỷ đồng. Với kết quả trên, PGV đã vượt hơn 5% kế hoạch doanh thu và 38% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 65.725,7 tỷ đồng, giảm 3,2% so với hồi đầu năm. Trong đó, PGV nắm giữ hơn 492 tỷ đồng tiền mặt và 1.235,5 tỷ đồng các khoản tương đương tiền. Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 6,7%, xuống còn 3.837,6 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 33%, lên 12.141,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng được giảm 4,5%, xuống còn 48.272,5 tỷ đồng; riêng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 5.376,8 tỷ đồng và 35.122 tỷ đồng.

Tin bài liên quan