FLC: Doanh thu 2017 đạt gần gấp đôi so với năm 2016

FLC: Doanh thu 2017 đạt gần gấp đôi so với năm 2016

(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC – HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2017. Với hàng loạt sản phẩm mở bán, doanh thu của FLC tăng rất mạnh, đạt hơn 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 87% so với 2016. 

Cụ thể, trong quý này, FCL đạt tổng doanh thu 8.666 tỷ đồng, tăng 234,6% so với cung kỳ. Giá vốn hàng bán 8.334 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 614 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm hơn 32%, còn 355 tỷ đồng, chi phí lãi vay 175 tỷ đồng.

Lãi trong các công ty liên doanh, liên kết gần 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 8,8 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tổng cộng hơn 411 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý IV/2016.

Qua đó, lợi nhuận thuần về hoạt động kinh doanh ở mức 402 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí khác tăng đột biến lên hơn 53 tỷ đồng, đã khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 của FLC chỉ ở mức 248,2 tỷ đồng, giảm 43,8% so với quý IV/2016.

Nhưng theo báo cáo tài chính riêng,  lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt hơn 471 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2017, FLC đạt doanh thu 11.600,8 tỷ đồng, tăng hơn 87% so với thực hiện năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 61% ở mức 390 tỷ đồng. Còn theo báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận ròng Công ty mẹ FLC ở mức khá cao, hơn 791 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả này, toàn Tập đoàn đã hoàn thành 89% kế hoạch doanh thu (13.000 tỷ đồng) và gần 40% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (984 tỷ đồng) năm 2017 đề ra.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tàn sản của FLC tăng mạnh hơn 4.670 tỷ đồng từ đầu kỳ lên 22.568 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn 9.868 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn 12.700 tỷ đồng, với các khoản phải thu 10.495 tỷ đồng.

Nợ phải trả 13.972 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn 10.955,7 tỷ đồng. Nợ dài hạn hơn 3.017 tỷ đồng, chiếm phần lớn và vay nợ tài chính dài hạn 2.985 tỷ đồng.

Cổ phiếu FLC giao dịch phiên hôm nay (31/1) đang rung lắc quanh ngưỡng 7.000 đồng/cổ phiếu, và  hiện đã khớp lệnh hơn 9,6 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan