FPT cung cấp hệ thống ngân hàng lõi cho SBV

FPT cung cấp hệ thống ngân hàng lõi cho SBV

(ĐTCK) Ngày 15/5, Lễ trao hợp đồng gói thầu SG 3.1 “Ngân hàng lõi, các ứng dụng kế toán, ngân sách và tích hợp hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước” giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) và Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã được tổ chức.

Gói thầu SG 3.1 là một phần nằm trong Dự án Hệ thống quản lý thông tin và hiện đại hóa ngân hàng cho SBV, được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB), với tổng số vốn đầu tư là 71,83 triệu USD. Gói thầu SG 3.1 được thực hiện theo phương thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế, với giá trao thầu gần 9 triệu USD.

Dự án dự kiến triển khai từ tháng 6/2014, trong vòng 24 tháng. Sau khi hoàn thiện, gói thầu SG 3.1 sẽ cung cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) có bản quyền, hệ thống quản trị tài chính, lập ngân sách và tích hợp hệ thống trên nền tảng trục tích hợp tập trung hiện đại theo chuẩn quốc tế cho SBV. Đây được coi là bước tiến mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các hoạt động nghiệp vụ của SBV.  

Tin bài liên quan