Nhà máy gạch Khang Minh số 1 tại Khu công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Nhà máy gạch Khang Minh số 1 tại Khu công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Gạch Khang Minh (GKM) chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Gạch Khang Minh (GKM – sàn HNX) vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 15/1/2018. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/1. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/1/2018 đến ngày 26/2/2018.

Theo phương án phát hành, GKM sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 1:2, giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến huy động được khoảng 99 tỷ đồng sẽ dùng 79 tỷ đồng đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh, là công ty con do Gạch Khang Minh sở hữu 100% vốn nhằm xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu với quy mô 180 triệu viên gạch/năm. Còn lại 20 tỷ đồng được dùng để tái cơ cấu nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động.

Hiện trên thị trường, giá cổ phiếu GKM đang giao dịch quanh mức giá 16.000 đồng/cổ phiếu. 

Tin bài liên quan