Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang); Trần Hòa Nam (thứ 4 từ trái sang)

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng các ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang); Trần Hòa Nam (thứ 4 từ trái sang)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
Chiều (6/1), tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã bầu ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham dự kỳ họp đã đồng ý miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 vì lý do chuyển công tác khác. Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1966, quê huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa từ tháng 12/2020.

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được HĐND tỉnh Khánh Hòa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% số phiếu ủng hộ.

Ông Trần Hòa Nam, sinh năm 1970, quê xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Trình độ Kỹ sư thủy sinh vật học, Kỹ sư Xây dựng Công trình, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Trần Hòa Nam là cán bộ trưởng thành từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Tin bài liên quan