Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 10/1: Sau CEO, đến lượt CII bị chốt lời

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 10/1: Sau CEO, đến lượt CII bị chốt lời

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 400 tỷ đồng trong phiên đầu tuần ngày 10/1, với tâm điểm bán mạnh là cổ phiếu CII.

Trên sàn giao dịch HOSE, khối ngoại đã mua vào với khối lượng 41,73 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 2.122,89 tỷ đồng, giảm 4,54% về lượng và 7,34% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước (ngày 7/1).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 51,81 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 2.597,78 tỷ đồng, giảm 8,5% về lượng và 6,15% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 10,09 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 474,89 tỷ đồng, giảm 21,9% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng đạt 838.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 38,53 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là VHM được mua ròng hơn 36 tỷ đồng và BCM được mua ròng hơn 31,86 tỷ đồng.

Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CII với khối lượng 3,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 223,55 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh khác như VRE đạt hơn 87 tỷ đồng, NVL đạt 60,3 tỷ đồng, VNM đạt 35,33 tỷ đồng, VND đạt 29,75 tỷ đồng…

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại đã mua vào 1,28 triệu đơn vị với tổng giá trị 41,42 tỷ đồng, giảm 69,21% về lượng và 48,78% về giá trị so với phiên trước đó.

Ngược lại, bán ra 683.180 đơn vị, giá trị tương ứng 13,82 tỷ đồng, tăng 7,32% về lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với phiên trước đó.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 599.330 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 27,6 tỷ đồng, giảm 83% về lượng và 58,63% về giá trị so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu PVS với khối lượng 402.100 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 11,39 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là PVI được mua ròng 153.400 đơn vị, giá trị 7,34 tỷ đồng và BVS được mua ròng 6,88 tỷ đồng.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với giá trị đạt 1,23 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 24.500 đơn vị. Còn SD6 dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng đạt 112.000 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 1,17tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào với khối lượng 1,07 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 36,87 tỷ đồng, giảm 20,4% về lượng nhưng tăng 14% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 322.450 đơn vị, giá trị 11,3 tỷ đồng, giảm 70,87% về lượng và 50% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 743.030 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 25,57 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,2 lần về lượng và 1,6 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Trong đó, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 281.600 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 13,26 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh khác là CTR đạt 5,35 tỷ đồng, ACV đạt 2,84 tỷ đồng, HHV đạt 2,21 tỷ đồng, NED đạt 1,6 tỷ đồng…

Mặt khác, cổ phiếu FOX bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 31.090 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 2,18 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 10/1, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8,75 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 421,72 tỷ đồng, giảm 4,37% về lượng nhưng tăng 5,32% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó (bán ròng 400,4 tỷ đồng).

Tin bài liên quan