Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 1-5/2: Mua ròng tới hơn 2.000 tỷ đồng, tâm điểm là cổ phiếu lớn

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 1-5/2: Mua ròng tới hơn 2.000 tỷ đồng, tâm điểm là cổ phiếu lớn

(ĐTCK) Mặc dù có chút giảm nhiệt nhưng khối ngoại đã có tuần tích cực khi trạng thái mua ròng mạnh được duy trì đều đặn trong cả 5 phiên liên tiếp, với tổng giá trị lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Khối ngoại đã có tuần giao dịch sôi động và tích cực khi trở lại mua ròng khá mạnh, đạt gần 1.300 tỷ đồng, với tâm điểm là các mã bluechip gồm MWG, VHM, NVL.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 17,11 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.012,31 tỷ đồng, giảm 59,47% về lượng và tang 69,53% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 293,24 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 10.122,91 tỷ đồng (giảm 3,54% về lượng và tăng 2% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 276,13 triệu đơn vị, giá trị 8.110,6 tỷ đồng (tăng 5,48% về lượng và giảm 7,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 1-5/2

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

1/2

63.482.400

61.695.400

1.787.000

1.913.150

1.734.530

178.620

2/2

52.499.500

55.104.490

-2.604.990

1.825.360

1.719.670

105.690

3/2

71.253.900

60.460.440

10.793.460

2.806.970

1.639.710

1.167.260

4/2

52.734.900

61.326.110

-8.591.210

1.771.110

1.611.900

159.210

5/2

53.272.170

37.546.270

15.725.900

1.806.320

1.404.790

401.530

Tổng

293.242.870

276.132.710

17.110.160

10.122.910

8.110.600

2.012.310

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 2/2 và 4 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,26 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 43,85 tỷ đồng, tang 134,91% về lượng và 42,28% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,67 triệu đơn vị, giá trị 104,16 tỷ đồng (giảm 20,81% về lượng và 19,94% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,41 triệu đơn vị, giá trị 60,13 tỷ đồng (giảm 40,9% về lượng và 39,26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 1-5/2

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

1/2

869.200

809.050

60.150

15.310

8.100

7.210

2/2

1.057.090

1.815.030

-757.940

16.600

23.810

-7.210

3/2

1.681.600

637.310

1.044.290

20.440

8.170

12.270

4/2

2.016.600

502.100

1.514.500

35.790

8.180

27.610

5/2

1.046.300

645.950

400.350

16.020

12.050

3.970

Tổng

6.670.790

4.409.440

2.261.350

104.160

60.310

43.850

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 382.960 đơn vị, giảm 38,67% so với phiên trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 24,11 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 73,21 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,03 triệu đơn vị, giá trị 104,41 tỷ đồng (giảm 51,59% về lượng và 52,52% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,41 triệu đơn vị, giá trị 128,52 tỷ đồng (giảm 49,92% về lượng và 12,38% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 1-5/2

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

1/2

623.280

237.060

386.220

33.300

14.780

18.520

2/2

295.620

509.650

-214.030

13.550

26.860

-13.310

3/2

395.970

572.080

-176.110

21.980

32.060

-10.080

4/2

424.900

548.580

-123.680

25.980

49.020

-23.040

5/2

291.480

546.840

-255.360

9.600

5.800

3.800

Tổng

2.031.250

2.414.210

-382.960

104.410

128.520

-24.110

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 18,99 triệu đơn vị tương ứng tổng giá trị mua ròng 2.032,05 tỷ đồng, giảm 55,38% về lượng nhưng tang 57,39% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 1.291,06 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 54,37 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 963,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo tập trung chủ yếu là các mã trong top 10 vốn hóa lớn nhất gồm VNM được mua ròng 511,3 tỷ đồng (4,77 triệu đơn vị), VHM đạt 430,2 tỷ đồng, VIC đạt 421,7 tỷ đồng, MSN đạt 402 tỷ đồng, HPG đạt 369,4 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu POW dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua với khối lượng 11,98 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 149,2 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là HSG bị bán ròng 143,3 tỷ đồng, HCM bị bán ròng hơn 118 tỷ đồng, NVL bị bán ròng 115,7 tỷ đồng, còn lại đều dưới 100 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NVB với khối lượng 2,11 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 28,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu BVS bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 5,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 335.700 đơn vị. Còn ART dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 545.400 đơn vị, giá trị 2,4 tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH với giá trị đạt 7,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 77.800 đơn vị; còn bán ròng mạnh nhất là VTP với khối lượng 338.160 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 32,7 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,203.28

-11.42 (-0.95%)

 
VNIndex 1,203.28 -11.42 -0.95%
HNX 264.44 -1.2 -0.46%
UPCOM 88.55 0.32 0.36%