Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 13-17/12: Bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu VPB chiếm 60%

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 13-17/12: Bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, cổ phiếu VPB chiếm 60%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cùng các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư kỳ quý IV, khối ngoại đã tuần giao dịch khá sôi động và bán ròng tới hơn 2.000 tỷ đồng, với tâm điểm xả bán tập trung vào cổ phiếu VPB.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 66,94 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng lên tới 1.933,32 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó chỉ bán ròng 3,27 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 364,1 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 175,48 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.417,95 tỷ đồng (tăng 6,84% về lượng và 24% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 242,42 triệu đơn vị, giá trị 10.351,27 tỷ đồng (tăng 44,72% về lượng và 61,21% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/12

32.246.920

34.344.990

-2.098.070

1.362.390

1.407.180

-44.790

14/12

24.448.100

50.659.600

-26.211.500

1.196.840

2.076.500

-879.660

15/12

26.458.700

36.247.850

-9.789.150

1.302.020

1.451.670

-149.650

16/12

32.802.300

40.311.900

-7.509.600

1.357.710

1.516.320

-158.610

17/12

59.526.500

80.860.490

-21.333.990

3.198.990

3.899.600

-700.610

Tổng

175.482.520

242.424.830

-66.942.310

8.417.950

10.351.270

-1.933.320

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,73 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 141,07 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần về lượng và 12,4 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,53 triệu đơn vị, giá trị 352,88 tỷ đồng (tăng 113,95% về lượng và 326,88% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 9,26 triệu đơn vị, giá trị 493,95 đồng (tăng 188,53% về lượng và tăng gấp hơn 4 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/12

1.074.580

479.450

595.130

60.800

14.870

45.930

14/12

627.230

380.860

246.370

42.060

17.320

24.740

15/12

235.000

549.100

-314.100

5.540

12.130

-6.590

16/12

385.390

3.818.840

-3.433.450

14.750

187.080

-172.330

17/12

3.205.920

4.031.530

-825.610

229.730

262.550

-32.820

Tổng

5.528.120

9.259.780

-3.731.660

352.880

493.950

-141.070

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng hơn 1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 42,84 tỷ đồng; trong khi tuần trước bán ròng 199.020 đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 3,02 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,6 triệu đơn vị, giá trị 108,5 tỷ đồng (tăng 14,76% về lượng và 12,3% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,59 triệu đơn vị, giá trị 65,66 tỷ đồng (giảm 35,3% về lượng và 34% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/12

669.630

300.520

369.110

29.190

16.820

12.370

14/12

456.670

251.450

205.220

20.480

11.390

9.090

15/12

542.070

251.550

290.520

23.370

12.310

11.060

16/12

482.340

390.600

91.740

22.060

17.670

4.390

17/12

445.000

398.110

46.890

13.400

7.470

5.930

Tổng

2.595.710

1.592.230

1.003.480

108.500

65.660

42.840

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 69,67 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.031,55 tỷ đồng; trong khi tuần trước chỉ bán ròng 4,09 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 350,57 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị mua ròng đạt 389,3 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 3,9 triệu đơn vị. Tiếp theo đó là VND được mua ròng 180,5 tỷ đồng, tương đương khối lượng 2,25 triệu đơn vị.

Còn VRE dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh với khối lượng đạt xấp xỉ 5,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 177 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VPB bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 35,67 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.226,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là HPG bị bán ròng 14,68 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 699,2 tỷ đồng và GEX bị bán ròng 5,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 214,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất IDC với khối lượng hơn 1,9 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 166 tỷ đồng.

Tiếp theo là SHS được mua ròng gần 0,5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 25,6 tỷ đồng và BVS được mua ròng 148.000 đơn vị, giá trị 5,7 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với khối lượng hơn 5,86 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là THD bị bán ròng 32,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 134.900 đơn vị.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VEA với khối lượng đạt 460.100 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 20,4 tỷ đồng. Còn QNS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với khối lượng đạt 211.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 10,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan