Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 19-23/7: Xả mạnh VIC, bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 19-23/7: Xả mạnh VIC, bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau 3 tuần mua ròng khá tích cực liên tiếp đầu tháng 7, khối ngoại đã chuyển hướng bán ròng tới hơn 2.600 tỷ đồng, trong đó nhân tố chính là cổ phiếu lớn VIC bị bán ròng xấp xỉ 2.000 tỷ đồng và chủ yếu được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 35,91 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.628,53 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 73,07 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2.589,42 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 162,41 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.258,37 tỷ đồng (cùng giảm 38% cả về lượng và giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 198,31 triệu đơn vị, giá trị 9.886,9 tỷ đồng (tăng 4,73% về lượng và giảm 8,45% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 19-23/7

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

19/7

33.271.230

38.792.070

-5.520.840

1.462.510

1.563.840

-101.330

20/7

44.456.300

44.882.600

-426.300

1.772.280

2.111.150

-338.870

21/7

26.338.600

49.096.530

-22.757.930

1.441.200

2.892.320

-1.451.120

22/7

30.717.270

33.775.310

-3.058.040

1.245.600

1.772.320

-526.720

23/7

27.622.820

31.768.310

-4.145.490

1.336.780

1.547.270

-210.490

Tổng

162.406.220

198.314.820

-35.908.600

7.258.370

9.886.900

-2.628.530

Trái lại, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 11,08 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 391,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước chỉ mua ròng 579.180 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 7,75 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 13,68 triệu đơn vị, giá trị 460,54 tỷ đồng (tăng 77,76% về lượng và tăng hơn 255% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,6 triệu đơn vị, giá trị 69,44 đồng (giảm 63,43% về lượng và 43% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 19-23/7

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

19/7

1.289.170

417.700

871.470

28.910

13.490

15.420

20/7

9.841.900

630.910

9.210.990

359.900

16.640

343.260

21/7

626.600

369.670

256.930

19.460

9.810

9.650

22/7

914.900

607.000

307.900

25.680

17.100

8.580

23/7

1.012.400

578.550

433.850

26.590

12.400

14.190

Tổng

13.684.970

2.603.830

11.081.140

460.540

69.440

391.100

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,33 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 12,74 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 258.500 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 23,74 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,8 triệu đơn vị, giá trị 171,6 tỷ đồng (tăng 74,76% về lượng và 69,4% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,13 triệu đơn vị, giá trị 184,34 tỷ đồng (tăng 271,7% về lượng và 137,67% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 19-23/7

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

19/7

552.300

3.724.570

-3.172.270

33.060

54.230

-21.170

20/7

407.630

353.500

54.130

15.500

16.700

-1.200

21/7

979.920

1.227.800

-247.880

42.520

52.230

-9.710

22/7

849.760

812.100

37.660

37.210

35.390

1.820

23/7

1.013.440

1.010.100

3.340

43.310

25.790

17.520

Tổng

3.803.050

7.128.070

-3.325.020

171.600

184.340

-12.740

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 37,77 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.602,57 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó mua ròng 60,51 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 2.620,91 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VNM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 294,12 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,43 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu STB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 5,22 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 140,95 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng hơn 18,26 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt xấp xỉ 1.999 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu KDH bị bán ròng 11,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 440,58 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là cặp đôi ngân hàng gồm MSB bị bán ròng hơn 8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 219,8 tỷ đồng và CTG bị bán ròng hơn 5,6 triệu đơn vị, giá trị 186,21 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVI với khối lượng 9,26 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 346,7 tỷ đồng. Tiếp theo đó là DXS được mua ròng 811.300 đơn vị, giá trị tương ứng 23,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu NTP bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 114.400 đơn vị, giá trị tương ứng 5,7 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VTP với khối lượng 292.370 đơn vị, giá trị tương ứng 24,3 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là HIG với khối lượng 3,15 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 35 tỷ đồng.

Tin bài liên quan