Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 2-6/8: Mua ròng gần 2.500 tỷ đồng, tâm điểm là VHM và cổ phiếu tài chính

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 2-6/8: Mua ròng gần 2.500 tỷ đồng, tâm điểm là VHM và cổ phiếu tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khối ngoại đã có tuần giao dịch đầu tháng 8 khá tích cực khi duy trì trạng thái mua ròng mạnh qua từng phiên giao dịch. Tổng cộng tuần qua, khối này đã mua ròng tới gần 2.500 tỷ đồng, với tâm điểm là cổ phiếu VHM và nhóm tài chính gồm ngân hàng và chứng khoán.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 55,95 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 2.416,75 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần về lượng và hơn 2,5 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 186,14 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.227,66 tỷ đồng (tăng 5,74% về lượng và 4,12% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 130,18 triệu đơn vị, giá trị 5.810,91 tỷ đồng (giảm 21,8% về lượng và giảm 19,78% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 2-6/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

2/8

32.890.200

24.550.130

8.340.070

1.453.960

1.156.680

297.280

3/8

33.845.430

26.973.330

6.872.100

1.384.140

1.224.980

159.160

4/8

43.643.200

23.727.160

19.916.040

1.992.930

1.174.660

818.270

5/8

47.849.480

27.703.380

20.146.100

2.265.180

1.160.980

1.104.200

6/8

27.909.100

27.230.400

678.700

1.131.450

1.093.610

37.840

Tổng

186.137.410

130.184.400

55.953.010

8.227.660

5.810.910

2.416.750

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 4/8 và 4 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 241.730 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 27,45 tỷ đồng, giảm 80,22% về lượng nhưng tăng 8,03% về giá trị so với tuần trước đó

Trong đó, khối này đã mua vào 19,76 triệu đơn vị, giá trị 731,43 tỷ đồng (tăng gấp hơn 4 lần về lượng và hơn 5 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 19,52 triệu đơn vị, giá trị 703,98 đồng (cùng tăng gấp hơn 6 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 2-6/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

2/8

1.393.240

1.515.610

-122.370

55.990

51.500

4.490

3/8

932.400

468.470

463.930

22.770

13.620

9.150

4/8

717.080

856.510

-139.430

15.000

24.800

-9.800

5/8

1.362.300

1.256.520

105.780

59.430

40.110

19.320

6/8

15.356.400

15.422.580

-66.180

578.240

573.950

4.290

Tổng

19.761.420

19.519.690

241.730

731.430

703.980

27.450

Tương tự, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 2/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 864.310 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 39,45 tỷ đồng, tăng 10,32% về lượng nhưng giảm 12,43% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,39 triệu đơn vị, giá trị 167,64 tỷ đồng (giảm 25,39% về lượng và 23,1% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,52 triệu đơn vị, giá trị 128,19 tỷ đồng (giảm 32,83% về lượng và 25,88% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 2-6/8

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

2/8

530.500

742.250

-211.750

27.790

35.600

-7.810

3/8

818.660

856.780

-38.120

46.890

46.110

780

4/8

706.800

121.400

585.400

27.770

5.850

21.920

5/8

640.950

378.300

262.650

33.780

23.550

10.230

6/8

692.280

426.150

266.130

31.410

17.080

14.330

Tổng

3.389.190

2.524.880

864.310

167.640

128.190

39.450

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 57,06 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 2.483,65 tỷ đồng, cùng tăng gấp gần 4 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 500,67 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu VHM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 997,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 9,3 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng STB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng trong tuần qua, đạt 19,78 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 602,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo cũng là các cổ phiếu trong nhóm tài chính gồm SSI được mua ròng 522,6 tỷ đồng (9,3 triệu đơn vị), MBB được mua ròng 357,5 tỷ đồng (12,11 triệu đơn vị), HDB được mua ròng 187,2 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị đạt 341 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt xấp xỉ 3 triệu đơn vị. Tiếp theo là VNM bị bán ròng 122,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 1,42 triệu đơn vị.

Còn VRE là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt hơn 3,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 105,9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VND với với khối lượng 1,66 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 79,2 tỷ đồng. Tiếp theo đó là DXS được mua ròng 1,47 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 39,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu VCS vẫn bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với giá trị đạt 22,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng 183.630 đơn vị. Còn PVS dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng 704.450 đơn vị, giá trị tương ứng 17,8 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị đạt 30,1 tỷ đồng, tương đương khối lượng 698.200 đơn vị và BSR bị bán ròng 17 tỷ đồng, tương đương khối lượng 874.200 đơn vị; còn bán ròng mạnh nhất là QNS với khối lượng 744.280 đơn vị, giá trị tương ứng 32,9 tỷ đồng.

Tin bài liên quan