Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 28/11-2/12: Mua ròng hơn 9.300 tỷ đồng, tâm điểm là VHM và HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 28/11-2/12: Mua ròng hơn 9.300 tỷ đồng, tâm điểm là VHM và HPG

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài có tuần giao dịch sôi động và mua ròng khủng lên tới hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó tâm điểm mua tập trung bộ đôi bluechip gồm VHM và HPG.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã thực hiện tới 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng trong cả tuần, khối ngoại đã mua ròng 314,08 triệu đơn vị, với giá trị mua ròng lên tới 9.181,88 tỷ đồng, cùng tăng gấp gần 5 lần cả về lượng và giá trị so với tuần trước đó (từ 21-25/11).

Trong đó, khối này đã mua vào 613,4 triệu đơn vị, giá trị mua vào là 15.224,09 tỷ đồng (tăng 99,19% về lượng và 106,82% về giá trị so với tuần trước), đồng thời bán ra 299,31 triệu đơn vị, giá trị 6.042,21 tỷ đồng (tăng 18,73% về lượng và 5,11% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 28/11-2/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/11

106.811.590

40.200.210

66.611.380

2.736.700

1.051.430

1.685.270

29/11

156.870.990

50.287.540

106.583.450

3.656.440

1.018.870

2.637.570

30/11

123.357.350

87.050.970

36.306.380

2.987.350

1.331.710

1.655.640

1/12

106.458.910

75.988.730

30.470.180

2.659.130

1.634.110

1.025.020

2/12

119.900.410

45.786.880

74.113.530

3.184.470

1.006.090

2.178.380

Tổng

613.399.250

299.314.330

314.084.920

15.224.090

6.042.210

9.181.880

Tương tự, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng trong cả năm phiên giao dịch, với khối lượng tổng cộng hơn 5,92 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 245,27 tỷ đồng, giảm 28,87% về lượng và 10,3% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào hơn 7,88 triệu đơn vị, giá trị 188,23 tỷ đồng (giảm 16,19% về lượng nhưng tăng 6% về giá trị so với tuần trước), đồng thời bán ra 1,96 triệu đơn vị, giá trị 42,96 tỷ đồng (tăng 81,3% về lượng và 175% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 28/11-2/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/11

1.029.400

673.120

356.280

26.520

10.250

16.270

29/11

1.329.100

407.100

922.000

25.290

6.810

18.480

30/11

1.981.400

179.920

1.801.480

55.030

6.100

48.930

1/12

2.003.000

467.800

1.535.200

46.770

14.690

32.080

2/12

1.541.340

235.750

1.305.590

34.620

5.110

29.510

Tổng

7.884.240

1.963.690

5.920.550

188.230

42.960

145.270

Trong khi đó, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 29/11. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 0,84 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 26,47 tỷ đồng, giảm 14,7% về lượng và 26,23% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 4,9 triệu đơn vị, giá trị 200,53 tỷ đồng (tăng 178,3% về lượng và 280% về giá trị so với tuần trước); đồng thời bán ra 4,06 triệu đơn vị, giá trị 174,06 tỷ đồng (tăng gấp hơn 4 lần về lượng và gần 3 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UpCoM trong tuần từ ngày 28/11-2/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

28/11

284.690

239.840

44.850

6.910

4.930

1.980

29/11

196.500

653.660

-457.160

6.470

47.320

-40.850

30/11

552.230

67.010

485.220

12.190

2.740

9.450

1/12

3.507.920

2.617.700

890.220

167.400

113.350

54.050

2/12

359.750

478.090

-118.340

7.560

5.720

1.840

Tổng

4.901.090

4.056.300

844.790

200.530

174.060

26.470

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 320,85 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 9.353,62 tỷ đồng, gấp gần 5 lần về lượng và gần 5,2 lần về giá trị so với tuần trước (mua ròng hơn 1.810,62 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Khối ngoại đã mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng đạt 81,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.460,51 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu VHM được mua ròng 1.330,45 tỷ đồng (24,76 triệu đơn vị), STB được mua ròng 803,4 tỷ đồng (39,98 triệu đơn vị), SSI được mua ròng 563,15 tỷ đồng (29,84 triệu đơn vị)…

Trong khi đó, các cổ phiếu bất động sản HPX bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 36,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 327,98 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với khối lượng 2,17 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 76,81 tỷ đồng. Tiếp đó là PVS được mua ròng 1,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 22,77 tỷ đồng.

Tin bài liên quan