Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 30/8-1/9: Xả mạnh MSN và VHM, bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 30/8-1/9: Xả mạnh MSN và VHM, bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng và dù chỉ giao dịch 3 phiên nhưng khối này đã bán ròng tới hơn 1.100 tỷ đồng trong tuần qua, với tâm điểm xả bán là cặp đôi lớn MSN và VHM.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 3 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 9,35 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.194,46 tỷ đồng, giảm 28,92% về lượng nhưng tăng 14,32% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 134,62 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.911,98 tỷ đồng (giảm 18,35% về lượng nhưng tăng 5,62% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 143,96 triệu đơn vị, giá trị 8.106,44 tỷ đồng (giảm 19,13% về lượng nhưng tăng 6,81% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 30/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/8

42.070.540

47.340.040

-5.269.500

1.676.700

2.065.300

-388.600

31/8

36.550.200

34.079.700

2.470.500

1.572.500

1.761.290

-188.790

1/9

55.995.030

62.541.430

-6.546.400

3.662.780

4.279.850

-617.070

Tổng

134.615.770

143.961.170

-9.345.400

6.911.980

8.106.440

-1.194.460

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,11 triệu đơn vị, giảm 31% so với tuần trước; tuy nhiên tổng giá trị là mua ròng 55,75 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng đạt 56,51 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,58 triệu đơn vị, giá trị 135,21 tỷ đồng (giảm 66,94% về lượng và 54,46% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,69 triệu đơn vị, giá trị 79,46 đồng (giảm 60,78% về lượng và 77,52% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 30/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/8

468.400

1.285.050

-816.650

13.460

29.510

-16.050

31/8

1.867.200

1.271.770

595.430

113.470

25.160

88.310

1/9

240.900

1.131.010

-890.110

8.280

24.790

-16.510

Tổng

2.576.500

3.687.830

-1.111.330

135.210

79.460

55.750

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 529.190 đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 34,73 tỷ đồng, giảm 43,19% về lượng và 51,33% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,95 triệu đơn vị, giá trị 108,87 tỷ đồng (giảm 46,6% về lượng và 40,57% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,42 triệu đơn vị, giá trị 74,14 tỷ đồng (giảm 47,78% về lượng và 33,7% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 30/8-1/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/8

380.730

198.310

182.420

22.410

9.110

13.300

31/8

609.040

531.270

77.770

28.720

24.680

4.040

1/9

963.900

694.900

269.000

57.740

40.350

17.390

Tổng

1.953.670

1.424.480

529.190

108.870

74.140

34.730

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 9,93 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 1.103,98 tỷ đồng, giảm 28,2% về lượng nhưng tăng 7,19% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 1.029,97 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu ngân hàng CTG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 10,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 343,3 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSN bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với giá trị đạt 739,76 tỷ đồng, tương đương khối lượng 5,6 triệu đơn vị.

Tiếp theo đó là cổ phiếu VHM bị bán ròng 421,09 tỷ đồng, tương đương khối lượng 3,92 triệu đơn vị.

Còn chứng chỉ quỹ FUEVFVND vẫn bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 13,22 triệu đơn vị, giá trị tương ứng đạt 329,96 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD với giá trị đạt 81,84 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 0,38 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu DXP bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt gần 0,63 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 13,65 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị đạt 12,78 tỷ đồng, tương đương khối lượng 163.520 đơn vị; còn FOX bị bán ròng mạnh nhất đạt 5,79 tỷ đồng, tương đương khối lượng 66,400 đơn vị.

Tin bài liên quan