Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/5-4/6: Bán ròng kỷ lục gần 6.200 tỷ đồng, riêng HPG chiếm hơn 50%

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/5-4/6: Bán ròng kỷ lục gần 6.200 tỷ đồng, riêng HPG chiếm hơn 50%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bất chấp thị trường tiếp tục giao dịch bùng nổ và xác lập những đỉnh lịch sử mới, khối ngoại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong tuần qua khi bán ròng tới gần 6.200 tỷ đồng, trong đó riêng cổ phiếu HPG chiếm hơn 50%.

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 104,53 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 6.071,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước đó chỉ bán ròng 12,06 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 474,29 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 155,86 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 6.903,82 tỷ đồng (tăng 7,37% về lượng và 9,34% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 260,39 triệu đơn vị, giá trị 12.975,12 tỷ đồng (tăng 65,62% về lượng và 91,14% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 31/5 - 4/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

31/5

26.760.610

65.365.100

-38.604.490

1.333.030

2.965.650

-1.632.620

1/6

19.714.300

28.904.410

-9.190.110

815.610

1.409.310

-593.700

2/6

32.729.410

51.933.610

-19.204.200

1.613.650

2.878.130

-1.264.480

3/6

34.903.470

50.252.570

-15.349.100

1.461.030

2.530.470

-1.069.440

4/6

41.753.830

63.931.360

-22.177.530

1.680.500

3.191.560

-1.511.060

Tổng

155.861.620

260.387.050

-104.525.430

6.903.820

12.975.120

-6.071.300

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 5 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 7,24 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 179,42 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 29.360 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 174,37 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,4 triệu đơn vị, giá trị 180,44 tỷ đồng (giảm 19,87% về lượng và 48,24% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 12,64 triệu đơn vị, giá trị 359,86 đồng (tăng 88,46% về lượng và 106,52% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 31/5 - 4/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

31/5

620.610

1.678.650

-1.058.040

13.750

41.860

-28.110

1/6

899.500

2.303.210

-1.403.710

26.160

61.070

-34.910

2/6

1.109.300

2.714.820

-1.605.520

31.260

85.110

-53.850

3/6

1.338.830

2.970.600

-1.631.770

63.690

81.250

-17.560

4/6

1.429.950

2.973.600

-1.543.650

45.580

90.570

-44.990

Tổng

5.398.190

12.640.880

-7.242.690

180.440

359.860

-179.420

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 3/6.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,66 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 185.370 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 63,11 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,3 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,96 triệu đơn vị, giá trị 273,84 tỷ đồng (tăng 71,66% về lượng và 48,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,3 triệu đơn vị, giá trị 210,73 tỷ đồng (tăng 17,62% về lượng và tăng hơn 27% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 31/5 - 4/6

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

31/5

1.687.000

399.460

1.287.540

51.060

15.540

35.520

1/6

1.432.320

733.550

698.770

66.410

34.710

31.700

2/6

600.690

521.180

79.510

37.140

20.860

16.280

3/6

969.030

1.388.240

-419.210

47.600

90.610

-43.010

4/6

1.272.600

1.260.460

12.140

71.630

49.010

22.620

Tổng

5.961.640

4.302.890

1.658.750

273.840

210.730

63.110

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 110,11 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng lên tới 6.187,61 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó chỉ bán ròng 12,21 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 281,08 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PLX được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 234,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng xấp xỉ 4,26 triệu đơn vị.

Trong khi đó, cổ phiếu OCB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 6,38 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 193,6 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu lớn HPG tiếp tục bị đẩy mạnh xả bán trong tuần qua. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng tới hơn 62 triệu cổ phiếu HPG với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3.364,3 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu ngân hàng MBB bị bán ròng xấp xỉ 28,02 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.121,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD với giá trị đạt 29,2 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt 145.600 đơn vị. Còn xét về khối lượng, SHB dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh, đạt 600.480 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 19,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 4,48 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 121,9 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BVB với khối lượng 1,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 43,9 tỷ đồng; còn bán ròng mạnh nhất là VTP với giá trị đạt 15,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 173.279 đơn vị.

Tin bài liên quan